Τύπος: Προεδρικά Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3852/2010 , 147/2010
ΦΕΚ: 240/Α/27.12.2010

Οργανισμός της περιφέρειας Ιονίων Νήσων. (Τροποποιήθηκε-κωδικοποιήθηκε  με την 276433/2017, ΦΕΚ 4083 Β/23-11-2017).

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

οικ.2896/1240/2015

Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων σε εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Καταργήθηκε με την υπ’αρ. οικ.49691/20287/2017- ΦΕΚ: 2214/Β/29.6.2017.


οικ.49691/20287/2017

Κατάργηση απόφασης μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων σε εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.


276433/2017

Έγκριση της 181-17/16.09.2017 (ορθή επανάληψη) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.


19193/9668/2014

Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

89421/34442/2014

Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

οικ.80061/33105/2017

Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.


56029/21551/2014

Μεταβίβαση επιπλέον αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

1616/763/2016

Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.


ΠΔ.140/2010

Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου.(Τροποποιήθηκε με την αριθμ. 163473/2017, ΦΕΚ 3878/Β/03.11.2017)


ΠΙΝ/7834/2928/2011

Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.