Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/73644/2543/2024

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4423/2016, Ν.Δ.131/1974
ΦΕΚ: 3972/Β/08.07.2024

 Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών για πυροπροστασία δασών έτους 2023. Δικαιολογητικά και διαδικασία πληρωμής.


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/99811/3224/2023

Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών για πυροπροστασία δασών έτους 2022. Δικαιολογητικά και Διαδικασία πληρωμής.


ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/106837/3507/2022

Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών για πυροπροστασία δασών έτους 2021. Δικαιολογητικά και Διαδικασία πληρωμής.


ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/87769/2850/2021

Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών για πυροπροστασία δασών έτους 2020


ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/113352/3739/2021

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση πυρόπληκτων ρητινεργατών 2021 - Δικαιολογητικά και Διαδικασία πληρωμής.


ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/91528/2976/2021

«Διαδικασία πληρωμής της οικονομικής ενίσχυσης των ρητινεργατών για πυροπροστασία δασών έτους 2020». ΑΔΑ: 956Ρ4653Π8-ΣΦ2


ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/82350/2216/2020

Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών για την παραγωγή ρητίνης έτους 2019.


ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/101076/1413/2019

Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών που πραγματοποίησαν εργασίες πυροπροστασίας των δασών, κατά το έτος 2018.


ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/109701/1596/2019

Διαδικασία πληρωμής της οικονομικής ενίσχυσης των ρητινεργατών που πραγματοποίησαν εργασίες πυροπροστασίας των δασών, κατά το έτος 2018


ΚΥΑ 113977/2118/2014

Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών.


Αριθμ. 127589/2880/2015

Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών .