Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4314/2014
ΦΕΚ: 2572/Β/25.05.2022

1η τροποποίηση της υπ’  αρ. 178/28-01-2019 (Β΄ 297) απόφασης ορισμού του «ΕΦΕΠΑΕ» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 και Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

178/2019

Ορισμός του «ΕΦΕΠΑΕ» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 και Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020.

Τροποποιήθηκε με την 1032/2022 ΦΕΚ: 2572/Β/25.05.2022


1857/2021

2η τροποποίηση απόφασης ορισμού του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014 - 2020» και ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για τις Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014 - 2020».


3778/2023

4η Τροποποίηση της απόφασης Ορισμού του «ΕΦΕΠΑΕ» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020 - Ανάθεση αρμοδιοτήτων για την διαχείριση Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠ Κρήτη 2014-2020.


4713/2020

1η Τροποποίηση της απόφασης Ορισμού του «ΕΦΕΠΑΕ» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020 - Ανάθεση αρμοδιοτήτων για την διαχείριση Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠ Κρήτη 2014-2020.


6207/2020

2η τροποποίηση της απόφασης Ορισμού του «ΕΦΕΠΑΕ» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020 - Ανάθεση αρμοδιοτήτων για την διαχείριση πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠ Κρήτη 2014-2020.


οικ.2275/2021

1η Τροποποίηση απόφασης ορισμού του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020» και ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για τις Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020».


4183/2020

1η τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ΄ αρ. 5045/19-12-2018 (B΄ 6069) απόφασης ορισμού του «Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας» (ΕΦΕΠΑΕ) ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων


3523/2018

1η Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ.3218/24-8-2017 (Β΄ 3144) απόφασης ορισμού της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

4223/2020- ΦΕΚ: 4718/Β/2020 -2η Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 3523/24-9-2018 (Β΄ 4652) απόφασης ορισμού της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».


3449/2023

1η Τροποποίηση της απόφασης ορισμού του «Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας - ΕΦΕΠΑΕ» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».


568/2022

3η Τροποποίηση της απόφασης Ορισμού του «ΕΦΕΠΑΕ» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020 - Ανάθεση αρμοδιοτήτων για τη διαχείριση πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠ Κρήτη 2014-2020.