Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4757/2020
ΦΕΚ: 1930/Β/28.03.2024

Καθορισμός ύψους προστίμων και διαδικασία επιβολής αυτών επί παραβάσεων διατάξεων περί εθνικών κανόνων κατανομής του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους ελληνικούς αερολιμένες.


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

28893/2023

Διάταξη περί εθνικών κανόνων κατανομής του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους ελληνικούς αερολιμένες. 


9329/2024

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.Π.Α./28893/ 30-10-2023 απόφασης του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας «Διάταξη περί εθνικών  κανόνων κατανομής του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους ελληνικούς αερολιμένες» (Β’ 6288).Α.1045/2024

Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή .
Κ.Υ.Α. Φ50/74702/3233/1997

Επέκταση του θεσμού της ΚΕΚ σε όλους του Νομούς της ΧώραςΠ.Δ.122/2006

Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών της Ακαδημίας ΑθηνώνΦ.43000/οικ.18828/2024

Καθορισμός ύψους ημερήσιου τροφείου κατασκηνώσεων έτους 2024.1371/2024

Καθορισμός αποζημίωσης εξωτερικού δικηγόρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.2/13620/ΔΕΠ/2024

Μισθολογική εξέλιξη για υπαλλήλους, που υπηρετούν σε φορείς του δημοσίου τομέα με προσωρινή διαταγή.ΣΤ/29852/1977

Περί στοιχείων αναγνωρίσεως αυτοκινήτων ρυμουλκουμένων, ημιρυμουλκουμένων και μοτοσυκλεττών.25331/2024

Έγκριση συντελεστών οικογενειακού επιδόματος του ΕΛΟΕΝ έτους 2023.