Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4623/2019 , 4174/2013 , 4389/2016 , 4624/2019 , Δ.Σ.Α.Ε./4014815/2017
ΦΕΚ: 3833/Β/16.10.2019

Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας στοιχείων φυσικών προσώπων μη φορολογικού περιεχομένου στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.).

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

122220/ΕΞ2019

Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας στοιχείων φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη φορολογικού περιεχομένου σε Δήμους και φορείς του δημοσίου.


16658 ΕΞ 2020

Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος για την λήψη αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας.


4927/2020

Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.


11124 ΕΞ 2021

Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Απόδοση και απενεργοποίηση ΑΦΜ αιτούντων διεθνή προστασία» στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.


18806 ΕΞ 2020

Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» σε Φορείς του Δημοσίου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας».


11612 ΕΞ 2021

Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία ΑΜΚΑ» της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. σε φορείς του δημοσίου τομέα.


24408 ΕΞ 2020

Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Μεταναστών» στο πληροφοριακό σύστημα e-ΚΕΠ μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.


7973 ΕΞ 2021

Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Διαβατηρίων» στο Πληροφοριακό Σύστημα «AMKA - ΕΜΑΕΣ» της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης A.E. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.).


12699 ΕΞ 2021

Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» και «Επιβεβαίωση στοιχείων Φυσικού Προσώπου» σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 


ΚΥΑ/56294/2009

Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) και τις Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.)