Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3852/2010
ΦΕΚ: 867/Β/07.02.2024

Ανάθεση άσκησης τομέων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στη Θεματική Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού και Πολιτισμού.

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

19506/2024

Ανάθεση άσκησης τομέων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Υγείας.


19509/2024

Ανάθεση άσκησης τομέων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας.


19489/2024

Ανάθεση άσκησης τομέων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Εξυπηρέτησης του Πολίτη.


19515/2024

Ανάθεση άσκησης τομέων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Καινοτομίας.


19754/2024

Ανάθεση άσκησης τομέων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας.


19496/2024

Ανάθεση άσκησης τομέων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Μεταφορών.


19511/2024

Ανάθεση άσκησης τομέων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας.


204072/3050/2019

Ανάθεση άσκησης τομέων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες


250564/3916/2021

Ανάθεση άσκησης τομέων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες.


166761/1876/2022

Ανάθεση άσκησης τομέων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες.