Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3852/2010
ΦΕΚ: 867/Β/07.02.2024

Ανάθεση άσκησης τομέων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

19506/2024

Ανάθεση άσκησης τομέων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Υγείας.


19509/2024

Ανάθεση άσκησης τομέων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας.


19515/2024

Ανάθεση άσκησης τομέων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Καινοτομίας.


19754/2024

Ανάθεση άσκησης τομέων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας.


19496/2024

Ανάθεση άσκησης τομέων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Μεταφορών.


19511/2024

Ανάθεση άσκησης τομέων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας.


19480/2024

Ανάθεση άσκησης τομέων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στη Θεματική Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού και Πολιτισμού.


19518/2024

Ανάθεση άσκησης τομέων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη


οικ.73237/31157/2023

Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 2379/1130/13-01-2020 (Β’ 34) απόφασης ως προς το μέρος Β6 που αφορά την μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στον θεματικό Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Υποδομών και Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και μεταβίβαση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 


204072/3050/2019

Ανάθεση άσκησης τομέων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες