Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

19775οικ/2021

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4194/2013, 4549/2018
ΦΕΚ: 1877/Β/11.05.2021

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

15249οικ/2021

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο. 


59152/2021

Πρακτική άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


64444οικ./2022

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε).


88588/2014

Πρακτική άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στον Άρειο Πάγο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


76275/2015

Συμπλήρωση − Τροποποίηση της με αριθ. 67514οικ./ 14−9−2015 απόφασης «Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων (Β ́2014)»


72750οικ/2018

Καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου και των Μελών της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων για τον πανελλήνιο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου έτους 2017.


54565οικ/2017

Καθορισμός αποζημίωσης των Μελών και των Γραμματέων των δέκα (10) Ομάδων Βαθμολόγησης για τον πανελλήνιο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Β' εξεταστικής περιόδου έτους 2016.


72752οικ/2018

Καθορισμός αποζημίωσης των Μελών και των Γραμματέων των δέκα (10) Ομάδων Βαθμολόγησης  για τον πανελλήνιο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου έτους 2017.


54563οικ/2017

Καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου, των Μελών και του Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων για τον πανελλήνιο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Β' εξεταστικής περιόδου έτους 2016.


72751οικ/2018

Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρων, Μελών και Γραμματέων των δεκαεννέα (19) Οργανωτικών Επιτροπών Εξετάσεων ανά Εφετείο πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων για τον πανελλήνιο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων B΄ εξεταστικής περιόδου έτους 2017.