2/39475/ΔΛΓΚ/2019

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 2/37345/0004/2010 , 4270/2014
ΦΕΚ: 1989/Β/31.05.2019

Άνοιγμα του λογαριασμού «Ε.Δ. -Λογαριασμός αποδοχών ΠΔΕ Υπουργείου Εξωτερικών» στην Τράπεζα της Ελλάδος και καθορισμός της κίνησης του.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

οικ. 2/11294/ΔΛΓΚ/2019

Άνοιγμα του λογαριασμού «Ε.Δ. – Λογαριασμός αποδοχών ΠΔΕ Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» στην Τράπεζα της Ελλάδος και καθορισμός της κίνησής του.


2/39609/ΔΛΓΚ/2019

Άνοιγμα του λογαριασμού «Ε.Δ. -Λογαριασμός αποδοχών ΠΔΕ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» στην Τράπεζα της Ελλάδος και καθορισμός της κίνησής του.


2/89594/ΔΛΤΠ/2019

Άνοιγμα του λογαριασμού «Ε.Δ. -Λογαριασμός αποδοχών ΠΔΕ Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» στην Τράπεζα της Ελλάδος και καθορισμός της κίνησής του.


2/58067/ΔΛΤΠ/2019

Άνοιγμα του λογαριασμού «Ε.Δ. - Λογαριασμός αποδοχών ΠΔΕ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» στην Τράπεζα της Ελλάδος και καθορισμός της κίνησής του.


2/21939/ΔΛΤΠ/2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/39609/ΔΛΓΚ/14.5.2019 απόφασης του Aναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Άνοιγμα του λογαριασμού «Ε.Δ. Λογαριασμός αποδοχών ΠΔΕ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» στην Τράπεζα της Ελλάδος και καθορισμός της κίνησής του».


2/104772/ΔΛΤΠ/2021

Άνοιγμα του λογαριασμού «Ε.Δ. - Λογαριασμός αποδοχών ΠΔΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου» στην Τράπεζα της Ελλάδος και καθορισμός της κίνησής του.


2/16529/ΔΛΤΠ/2020

Άνοιγμα του λογαριασμού «Ε.Δ. - Λογαριασμός αποδοχών ΠΔΕ Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» στην Τράπεζα της Ελλάδος και καθορισμός της κίνησής του.


2/29478/ΔΛΤΠ/2020

Άνοιγμα του λογαριασμού «Ε.Δ. – Λογαριασμός αποδοχών ΠΔΕ Υπουργείο Εσωτερικών Τομέας Μακεδονίας και Θράκης» στην Τράπεζα της Ελλάδος και καθορισμός της κίνησής του.


2/28189/ΔΛΓΚ/2019

Άνοιγμα του λογαριασμού «Ε.Δ. - Λογαριασμός αποδοχών ΠΔΕ της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» στην Τράπεζα της Ελλάδος και καθορισμός της κίνησής του. 


οικ.2/10205/ΔΛΔ/2017

Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθορισμός κίνησης αυτών και δημιουργία λογαριασμού στο λογιστικό σχέδιο της Κεντρικής Διοίκησης.