Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

2/70341/0022/2006

Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 2/70341/0022/2006

ΘΕΜΑ : Άδειες κύησης και λοχείας προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

2/41321/0022/2004

Άδειες κύησης και λοχείας προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου


ΔΙΠΙΔΔ/22251/2006

Άδεια Κυήσεως και Λοχείας για προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης.


IKA/Σ40/34/2012

ΘΕΜΑ: «Συνυπολογισμός πλασματικών χρόνων ανεργίας- ασθένειας, κύησης & λοχείας και αναπηρίας για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ: 4

2/83108/0026/2012

ΘΕΜΑ : <<Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου>>.

ΥΠΕΣ/18349/2011

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα


ΕΣ/Τ1/309/2006

Για την κατάταξη υπαλλήλων Δήμων με σχέση εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου σε οργανικές θέσεις ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης αυτών σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που συστήθηκαν ή εποπτεύονται από τους παραπάνω Δήμους.


Αρ. Πρωτ. 19374/2015

ΘΕΜΑ: Έλεγχος αποφάσεων ΟΤΑ αναφορικά με την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου


ΔΙΠΙΔΔ/Β6/92/οικ12489/2003

ΘΕΜΑ: Άδεια Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου - Αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.


ΝΣΚ/112/2019

Ο χρόνος της άδειας κύησης και λοχείας των ειδικευόμενων ιατρών- μητέρων ως χρόνος υπηρεσίας για τη μισθολογική τους εξέλιξη.Ο χρόνος της άδειας κύησης και λοχείας των ειδικευόμενων ιατρών- μητέρων λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τη μισθολογική τους εξέλιξη (ομόφ.).


ΥΠΕΣ/2188/2006

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για τη διαμόρφωση των μηνιαίων αποδοχών του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης των ΟΤΑ α'καιβ'βαθμού