Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 21258/2024

Διευκρινιστική Εγκύκλιος για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2024 από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. ΑΔΑ:6ΛΒΩ46ΝΛ2Α-3ΓΘ

1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Δ12α/ΓΠοικ.3109/48/2021

Διευκρινιστική Εγκύκλιος για τη χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2021 από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. AΔΑ:ΩΖΥΡ46ΜΤΛΚ-5ΟΘ


Δ12α/ΓΠοικ.4825/46/2022

Διευκρινιστική Εγκύκλιος για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2022 από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας ΑΔΑ:6Ο5Β46ΜΤΛΚ-ΞΦΝ

253/2022

Διευκρινιστική Εγκύκλιος για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2023 από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.  ΑΔΑ:6Γ2Ζ46ΜΤΛΚ-82Λ


Δ12α/ΓΠοικ.56723/1649/2018

Διευκρινιστική Εγκύκλιος για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2018 από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας (εκτός της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης).(ΑΔΑ:7ΤΥ8465Θ1Ω-Ν0Υ)


31924/1249/2013

ΘΕΜΑ : Διευκρινιστική Εγκύκλιος για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2013

Δ24α/ΓΠοικ.58156/1009/2015

Διευκρινιστική Εγκύκλιος για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2015 (ΑΔΑ:ΨΒ5Κ465Θ1Ω-ΝΨΡ )


Δ24/12/ΓΠοικ.62527/1650/2017

Διευκρινιστική Εγκύκλιος για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2017 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. ΑΔΑ: 6ΝΠ8465Θ1Ω-5ΡΘ


21258/2024

Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο μετακίνηση: α) των Ατόμων με Αναπηρίες και β) των πολυτέκνων και των μελών των οικογενειών τους, για τo έτος 2024, με τα μέσα συγκοινωνίας του Ο.Α.Σ.Α., του Ο.Α.Σ.Θ. και των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ που είναι μέλη των ομοσπονδιών Π.Ο.Α.Σ και Π.Ο.Α.Υ.Σ. 


24376/2024 Διευκρινιστική Εγκύκλιος για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2024 από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. ΑΔΑ:6ΛΒΩ46ΝΛ2Α-3ΓΘ


Δ12α/ΓΠοικ.70170/2224/2018

Παράταση χορήγησης Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2018 από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας (εκτός της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης).(ΑΔΑ:Ω0ΛΑ465Θ1Ω-ΒΘΜ)


Δ29α/Φ.11/ Γ.Π.οικ11762/420/2014

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.Διευκρινιστική Εγκύκλιος για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2014 ΑΔΑ: ΒΙΗ2Λ-4ΣΓ