Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4554/2018

Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε συνθήκες καύσωνα

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

217464/2020

Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων υπό συνθήκες καύσωνα


10462/2013

Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος. 

20716/2015

Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος (ΑΔΑ:ΩΣ13465Θ1Ω-ΔΧΘ)


56163/2022

Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων ΑΔΑ:ΨΚΘ046ΜΤΛΚ-ΡΜΩ


56738/2021

Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων ΑΔΑ:6ΖΠΠ46ΜΤΛΚ-333


41935/2021

Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος ΑΔΑ: Ψ1ΓΞ46ΜΑΠΣ-ΦΣΕ 


Γ1α/Γ.Π. οηθ.57212/2015

Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα (ΑΔΑ:6ΡΛΗ465ΦΥΟ-ΖΚΑ )


Γ1α/Γ.Π. οικ. 42883/2015

Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα. (ΑΔΑ: 6Χ0Β465ΦΥΟ-073)


Δ1α/Γ.Π.οικ.43354/2018

Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα.(ΑΔΑ:Ψ6ΒΦ465ΦΥΟ-8ΩΦ)


Δ1α/Γ.Π. οικ. 38735/2021

«Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα» ΑΔΑ:66ΘΕ465ΦΥΟ-0ΜΕ