Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4554/2018

Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε συνθήκες καύσωνα

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

217464/2020

Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων υπό συνθήκες καύσωνα


10462/2013

Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος. 

20716/2015

Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος (ΑΔΑ:ΩΣ13465Θ1Ω-ΔΧΘ)


56163/2022

Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων ΑΔΑ:ΨΚΘ046ΜΤΛΚ-ΡΜΩ


56738/2021

Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων ΑΔΑ:6ΖΠΠ46ΜΤΛΚ-333


52903/2023

Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων ΑΔΑ:6ΡΛ646ΜΤΛΚ-Ρ6Ο


41935/2021

Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος ΑΔΑ: Ψ1ΓΞ46ΜΑΠΣ-ΦΣΕ 


65581/2023

Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα κατά τη διάρκεια του καιρικού φαινομένου - καύσωνα με την ονομασία «ΚΛΕΩΝ (CLEON)»

69335/2023Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 65581/12.7.2023 υπουργικής απόφασης ΑΔΑ:ΡΝ5Χ46ΝΛΔΓ-ΥΦΓ

65851/2023:Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 65581/12.7.2023 υπουργικής απόφασης ΑΔΑ: 66ΡΕ46ΜΤΛΚ-ΚΧ2


Γ1α/Γ.Π. οηθ.57212/2015

Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα (ΑΔΑ:6ΡΛΗ465ΦΥΟ-ΖΚΑ )


Γ1α/Γ.Π. οικ. 42883/2015

Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα. (ΑΔΑ: 6Χ0Β465ΦΥΟ-073)