Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος ΑΔΑ: Ψ1ΓΞ46ΜΑΠΣ-ΦΣΕ 

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

56738/2021

Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων ΑΔΑ:6ΖΠΠ46ΜΤΛΚ-333


10462/2013

Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος. 

20716/2015

Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος (ΑΔΑ:ΩΣ13465Θ1Ω-ΔΧΘ)


56163/2022

Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων ΑΔΑ:ΨΚΘ046ΜΤΛΚ-ΡΜΩ


217464/2020

Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων υπό συνθήκες καύσωνα


271108/2019

Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε συνθήκες καύσωνα


17312/Δ9. 506/2020

Μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-COV-2 κατά την άρση των περιοριστικών μέτρων ΑΔΑ:92Ν546ΜΤΛΚ-09Ξ


18898/2021

Μέτρα διευκόλυνσης εμβολιασμού των εργαζομένων για την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-COV-2ΑΔΑ:ΕΗΣ346ΜΤΛΚ-ΣΡ8


Γ1γ/Γ.Φ.18Γ,Ε,20.Ε/Γ.Π.οικ.70116/2019

Οργάνωση και Ανάπτυξη Εθνικού Πιλοτικού Προγράμματος Πρόληψης  και Προαγωγής της Υγείας των Ηλικιωμένων Ατόμων - ΗΠΙΟΝΗ»,με θέμα  για το  2019 «Πρόληψη και Διαχείριση των Αισθητηριακών  Διαταραχών-Όραση και Ακοή:ΑΔΑ:910Σ465ΦΥΟ-Κ0Ο


Δ1α/Γ.Π. οικ.30590/2020

Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα ΑΔΑ: ΩΙΨΣ46ΜΤΛΗ-ΙΡΩ