Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

41935/2021

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος ΑΔΑ: Ψ1ΓΞ46ΜΑΠΣ-ΦΣΕ 

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

56738/2021

Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων ΑΔΑ:6ΖΠΠ46ΜΤΛΚ-333


52903/2023

Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων ΑΔΑ:6ΡΛ646ΜΤΛΚ-Ρ6Ο


10462/2013

Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος. 

20716/2015

Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος (ΑΔΑ:ΩΣ13465Θ1Ω-ΔΧΘ)


56163/2022

Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων ΑΔΑ:ΨΚΘ046ΜΤΛΚ-ΡΜΩ


271108/2019

Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε συνθήκες καύσωνα


217464/2020

Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων υπό συνθήκες καύσωνα


65581/2023

Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα κατά τη διάρκεια του καιρικού φαινομένου - καύσωνα με την ονομασία «ΚΛΕΩΝ (CLEON)»

69335/2023Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 65581/12.7.2023 υπουργικής απόφασης ΑΔΑ:ΡΝ5Χ46ΝΛΔΓ-ΥΦΓ

65851/2023:Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 65581/12.7.2023 υπουργικής απόφασης ΑΔΑ: 66ΡΕ46ΜΤΛΚ-ΚΧ2


17312/Δ9. 506/2020

Μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-COV-2 κατά την άρση των περιοριστικών μέτρων ΑΔΑ:92Ν546ΜΤΛΚ-09Ξ


18898/2021

Μέτρα διευκόλυνσης εμβολιασμού των εργαζομένων για την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-COV-2ΑΔΑ:ΕΗΣ346ΜΤΛΚ-ΣΡ8