Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

29637 ΕΞ 2021

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4727/2020, 4623/2019, 4704/2020
ΦΕΚ: 4071/Β/06.09.2021

Τήρηση θυρίδων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ).


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

36995 ΕΞ 2022

Τήρηση θυρίδων του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ).


240/2023

Τήρηση θυρίδων Ο.Τ.Α. β’ βαθμού στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ). 


14864 ΕΞ 2022

Τήρηση θυρίδων της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ).


246/2021

Τήρηση θυρίδων της Ελληνικής Αστυνομίας στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ).


266/2023

Τήρηση θυρίδων Ανώτατης Συνομοσπονδίας ΠολυτέκνωνΕλλάδος («Α.Σ.Π.Ε.») στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ)


10249 ΕΞ 2022

Τήρηση θυρίδων των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).


488/2024

Τήρηση θυρίδων Υπουργείου Εσωτερικών στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ). 


613/2024

Τήρηση θυρίδων Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ).


616/2024

Τήρηση θυρίδων του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος, στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ).29639 ΕΞ 2021

Ηλεκτρονική υπηρεσία για την αίτηση χορήγησης πιστοποιητικών καιρού, στη θυρίδα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).