Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4727/2020
ΦΕΚ: 1482/Β/04.03.2024

Τήρηση θυρίδων Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ).


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

246/2021

Τήρηση θυρίδων της Ελληνικής Αστυνομίας στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ).


36995 ΕΞ 2022

Τήρηση θυρίδων του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ).


266/2023

Τήρηση θυρίδων Ανώτατης Συνομοσπονδίας ΠολυτέκνωνΕλλάδος («Α.Σ.Π.Ε.») στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ)


240/2023

Τήρηση θυρίδων Ο.Τ.Α. β’ βαθμού στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ). 


10249 ΕΞ 2022

Τήρηση θυρίδων των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).


29637 ΕΞ 2021

Τήρηση θυρίδων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ).


488/2024

Τήρηση θυρίδων Υπουργείου Εσωτερικών στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ). 


14864 ΕΞ 2022

Τήρηση θυρίδων της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ).


616/2024

Τήρηση θυρίδων του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος, στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ).Γ.Π.οικ. 70413/2021

Χορήγηση Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 από άλλες διοικητικές δομές φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, προσδιορισμός τεχνικών λεπτομερειών απόδοσής του και τήρηση θυρίδων αρμοδιότητας των Υπουργείων Μετανάστευσης και Ασύλου και Προστασίας του Πολίτη στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ).