Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

45578/2024

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Τρόπος καταβολής χρηματικού επιδόματος.

Κατάσταση τρέχοντος εγγράφου: 1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΦΕΚ 3642/Β/2020

Τρόπος υπολογισμού και τρόπος καταβολής της εφάπαξ επιστροφής των ατομικών κρατήσεων των μετόχων του Μ.Τ.Π.Υ.


2/53701/0026/2013

ΘΕΜΑ:  « Έκδοση χρηματικού εντάλματος για την καταβολή του διατροφικού      επιδόματος νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων».

ΟΓΑ/7/2013

ΘΕΜΑ : « Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες».

ΟΓΑ/5/2016

Διαδικασία χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες» (ΑΔΑ:79ΝΚ4691ΩΔ-ΗΟ0)


21036/1737/2020

Καθορισμός επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 και χρόνος καταβολής αυτού. Προσδιορισμός του επιδόματος εορτών Πάσχα που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και διαδικασία πληρωμής του.


ΚΥΑ Δ27/οικ.25530/790/2012

Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων.

(Βλέπε Δ27/οικ.15239/645/2013 ΦΕΚ: 1227/Β/2013 Τροποποίηση ( αντικατάσταση ) της υπ’ αριθμ. Δ27/οικ.25530/790/29.11.2012 (ΦΕΚ Β΄3180) Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες» και Αριθ. Δ27/οικ.7943/263/2014- 701/B/20.3.2014 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Δ27/οικ.15239/645/2013 (ΦΕΚ Β΄ 1227) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες )


Υ.711ΓΕΝ/57400/2022

Τρόπος καταβολής και απόδειξης είσπραξης του αντιτίμου των προξενικών υπηρεσιών.


2/75264/0022/2010

Εφημερίες ιατρών. (Τρόπος καταβολής της αποζημίωσης για τις ανωτέρω επιπλέον εφημερίες)


οικ.51083/2612/2020

Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020.


101478/2021

Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2021.