Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3852/2010
ΦΕΚ: 3441/Β/28.08.2020

Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2021.

Σχετικά Έγγραφα

ΚΥΑ 30844/2013

Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2014.

ΚΥΑ 29531/2014

Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2015.


55907/2019

Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2020.


38348/2018

Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2019.


25596/2017

Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2018.


ΚΥΑ/48514/2012

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2013.

ΚΥΑ/50699/2011

θέμα: "Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2012."

23977/2016

Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2017.


26947/2015

Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2016


ΥΠΕΣ/13808/2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ.: 27 ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και υποβολή του προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2011.(Σχετ.ΚΥΑ 3907/24-1-2011(ΦΕΚ 277 Α΄)