οικ. 55034/2021

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4172/2013 , 4127/2013
ΦΕΚ: 3290/Β/26.07.2021

Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2022.

Σχετικά Έγγραφα

23977/2016

Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2017.


26947/2015

Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2016


55907/2019

Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2020.


οικ. 55040/2021

Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022 - μερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 7028/2004 (Β’ 253) απόφασης.


ΚΥΑ 30844/2013

Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2014.

ΚΥΑ 29531/2014

Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2015.


46736/2020

Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2021.


25596/2017

Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2018.


38348/2018

Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2019.


ΚΥΑ/48514/2012

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2013.