Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 5078/2023

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 193 του ν. 5078/2023. ΑΔΑ: 6Λ2346ΜΔΨΟ-8Ψ9 

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

135260/2024

Εγκύκλιος 5: Ζητήματα εφαρμογής του άρθρου 193 του ν. 5078/2023 ΑΔΑ:ΨΤ6146ΜΔΨΟ-Ψ63


16750 Φ80000/2024

Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 119 ν.5078/2023 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του ΑΔΑ:ΨΩΚΠ46ΝΛΔΓ-6ΨΟ


Φ.80000/29247/2024

Θέμα: Εφαρμογή του ν. 5078/2023 (ΠΡΟΣ: Ταμείο Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Πειραιώς) ΑΔΑ:9ΛΩΕ46ΝΛΔΓ-3ΧΒ


Φ.80000/29286/2024

Εφαρμογή του ν. 5078/2023 (ΤΑΥΦΕ) ΑΔΑ:9ΓΤΑ46ΝΛΔΓ-ΩΔ0


551084/2024

«Σύνταξη λόγω θανάτου σε προστατευόμενα δικαιοδόχα μέλη. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 119 του ν. 5078/2023 με παροχή οδηγιών.ΑΔΑ: Ψ54Ω46ΜΑΠΣ-16Ζ


399743/2024

«Ασφάλιση ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 125 ν. 5078/2023 (ΦΕΚ 211/τ.Α’/20-12-23)» ΑΔΑ:ΨΚ5Ζ46ΜΑΠΣ-9ΔΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14/2024


32545/2024

«Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 116, 117, 118, 155 & 156 του ν. 5078/2023 (Α΄211) - ενοποίηση των προϋποθέσεων απονομής επικουρικής σύνταξης από τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ» ΑΔΑ:61Β446ΝΛΔΓ-ΤΦΠ


Φ.80000/29243/2024

Θέμα: «Εφαρμογή του ν. 5078/2023» (ΠΡΟΣ: Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού ΑΕΕΓΑ «Η ΕΘΝΙΚΗ») ΑΔΑ:ΨΙΨΕ46ΝΛΔΓ-ΙΞΣ


24621/2024

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 97 του ν. 5079/2023 και των άρθρων 190 – 194 του ν. 5078/2023 ΑΔΑ: Λ4ΜΧ46ΜΔΨΟ-ΦΤΔ


Φ.80000/29285/2024

Εφαρμογή του ν. 5078/2023 (ΤΑΠΕΤΕ) ΑΔΑ:Ψ3ΗΘ46ΝΛΔΓ-ΖΑΤ