Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

5453/2024

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4276/2014
ΦΕΚ: 2113/Β/07.04.2024

Προθεσμία προσκόμισης απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, υφιστάμενων χιονοδρομικών κέντρων της περ. δδ' της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α' 155)».


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

9859/2023

Προθεσμία προσκόμισης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, υφιστάμενων χιονοδρομικών κέντρων της περ δδ’ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155).


216299/2024

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ”


2/601/ΔΕΠ/2024

Παρέχονται πληροφορίες


ΓΓΑ/6202/2024

Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποστήριξη του έργου της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 5085/2024 (Α' 17).ΥΠ.ΕΣ/30070/2024

Αποσαφήνιση λειτουργίας αποσβεστικής προθεσμίας


2/101123/ΔΕΠ/2024

Παρέχονται πληροφορίες αναφορικά με την αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας υπαλλήλων ΙΔΟΧ 


12608/2024

Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Διασταύρωση IBAN - ΑΦΜ» στο πληροφοριακό σύστημα «ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΙΒΑΝ - ΑΦΜ» του Δήμου Ηρακλείου Αττικής μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 10734/2024

Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Αυθεντικοποίηση Χρηστών oAuth 2.Ο.ΡΑ - Υπαλλήλων» στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.


Π.Δ. 13/2024

Τροποποίηση του π.δ. 122/2006 «Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών της Ακαδημίας Αθηνών» (Α΄ 123).Π.Δ.122/2006

Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών της Ακαδημίας Αθηνών