Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4264/2014

Υποχρεώσεις Δήμων και Περιφερειών, για ενιαία εφαρμογή των διατάξεων χορήγησης νέων αδειών υπαιθρίου εμπορίου (στάσιμου και πλανόδιου).(ΑΔΑ:ΩΠΥ1465ΧΙ8-ΚΞΒ)

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

936/2014

Ανανέωση αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, πλανόδιου και στάσιμου.


34308/015

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την λειτουργία του υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου και των λαϊκών αγορών


ΠΔ 254/2005

Ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου).

Το π.δ. 254/2005 (Α΄ 307) ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 40 περ.ΣΤ Ν. 4264/2014, ΦΕΚ-118 Α/15-5-2014


7286/2015

Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με ειδικότερα θέματα υπαίθριου στάσιμου εμπορίου


ΠΔ 12/2005

Ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου και πλανόδιου).

Π.Δ. 254/2005, ΦΕΚ-307 Α/16-12-2005,άρθρο 8  «Από την έναρξη της ισχύος του Διατάγματος αυτού καταργούνται οι διατάξεις του π.δ. 12/2005 (Α΄ 10) και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στο παρόν»


62772/2017

Προετοιμασία των αρμόδιων υπηρεσίων  των Δήμων και Περιφερειών για ηλεκτρονική καταγραφή αδειών υπαιθρίου εμπορίου


ΥΠ.ΕΣ/3898/2020

Παροχή στοιχείων για τον «έλεγχο των καθυστερήσεων κατά τη διαδικασία χορήγησης αναρρωτικών αδειών σε υπαλλήλους των Δήμων, Περιφερειών και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών»


ΥΠ.ΕΣ/723/2021

Έλεγχος των καθυστερήσεων κατά τη διαδικασία χορήγησης αναρρωτικών αδειών σε υπαλλήλους των Δήμων, Περιφερειών και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών - Παροχή στοιχείων για το Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020


ΥΠ.ΕΣ/42452/2020

Έλεγχος των καθυστερήσεων κατά τη διαδικασία χορήγησης αναρρωτικών αδειών σε υπαλλήλους των Δήμων, Περιφερειών και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών - Παροχή στοιχείων για το Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ  2020


Αρ. Πρωτ. 72561/2016

ΘΕΜΑ: - Παράταση της διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών- Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την ηλεκτρονική καταγραφή όλων των υφιστάμενων αδειών υπαίθριου εμπορίου.