Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

81251/2021

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Έλεγχος Πινάκων Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2022. Αρ. Εγκυκλίου: 785  ΑΔΑ: 65ΥΥ46ΜΤΛ6-6Γ8

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

82672/2022

Έλεγχος Πινάκων Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2023.  ΑΔΑ:94Η846ΜΤΛ6-Η67  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 707/2022

2978/2024:Έλεγχος Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 547/2023


22143/2023

Έλεγχος Οριστικών Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2023.- ΑΔΑ:62Π946ΜΤΛ6-ΞΔΞ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 301/2023

2978/2024:Έλεγχος Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 547/2023


2978/2024

Έλεγχος Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων ΑΔΑ: 9ΣΟ846ΜΤΛ6-58Β ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 547/2023


80438/2021

Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2022


61528/2020

Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2021.


ΥΠ.ΕΣ/65270/2018

Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 και παροχή διευκρινίσεων επί του στόχου του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ. 


ΥΠ.ΕΣ/55767/2022

Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2023, των δήμων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών


65720/2018

ΘΕΜΑ:Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 και παροχή διευκρινίσεων επί του στόχου του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ.

17194/2019

«Υποβολή στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Ο.Τ.Α».(ΑΔΑ: ΩΛ98465ΧΘ7-Ζ54) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8/2019


ΔΣΣΚ/Φ.8/10/οικ.1888/2024

Έναρξη διαδικασίας καθορισμού στόχων έτους 2024 - Δημοσίευση εγχειριδίου στοχοθεσίας σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4940/2022 ΑΔΑ:ΨΓΦ946ΜΤΛ6-ΚΡ8

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ:Εγχειρίδιο Στοχοθεσίας