A1β/Γ.Π.οικ:32419/2022

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3305/2005 , 4354/2015 , 2690/1999
ΦΕΚ: 471/ΥΟΔΔ/06.06.2022

Καθορισμός μηνιαίων αποδοχών και μηνιαίας αποζημίωσης του Προέδρου και των Μελών του Εποπτικού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχής Ι.Υ.Α).

Σχετικά Έγγραφα

73/24-1-2017

Κώδικας Δεοντολογίας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.


Ν.3305/2005

Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.


Π.Δ 10/2016

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.). Όροι και προϋποθέσεις.


35931/2016

Καθορισμός μηνιαίων αποδοχών του Προέδρου, Αντιπροέδρου και των υπολοίπων μελών της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών.


35931/2016

Καθορισμός μηνιαίων αποδοχών του Προέδρου, Αντιπροέδρου και των υπολοίπων μελών της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών.


ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/105060/8966/2020

Καθορισμός μεικτών μηνιαίων αποδοχών του Προέδρου Δ.Σ., του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και της μεικτής μηνιαίας αποζημίωσης των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.).


19147/2022

Καθορισμός μηνιαίων αποδοχών του Προέδρου και των Συμβούλων της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου περί διορισμού του Προέδρου και των Συμβούλων της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ).


2/220/ΔΕΠ/2015

Καθορισμός των μηνιαίων αποδοχών των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΣΑΝ ΑΕ.

οικ.17740/2017

Τροποποίηση της 2/31887/ΔΕΠ/2015 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Καθορισμός μεικτών μηνιαίων αποδοχών του Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αντιπροέδρου Δ.Σ., καθώς και της μεικτής μηνιαίας αποζημίωσης των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.)» (ΥΟΔΔ΄393).


412/2020

Καθορισμός μηνιαίων αποδοχών του Προέδρου και των Μελών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, του ύψους της αποζημίωσης κατά συνεδρίαση, που χορηγείται στον Αναπληρωτή Πρόεδρο και στα Μέλη της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και του αριθμού των συνεδριάσεών της.