Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ 16-31/3/2024

Τύπος: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 16/03/2024 ΕΩΣ 31/03/2024

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ 16-31/1/2024

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 16/01/2024 ΕΩΣ 31/01/2024


ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ 01-15/3/2024

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/03/2024 ΕΩΣ 15/03/2024


ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ 16-29/2/2024

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 16/02/2024 ΕΩΣ 29/02/2024


ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ 1-15/2/2024

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/02/2024 ΕΩΣ 15/02/2024


ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ 1-15/1/2024

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2024 ΕΩΣ 15/01/2024


Ε.2123/2021

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ "ΔΗΛΩΣΗΣ COVID" ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ 2020 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΑΊΟ 2021 ΑΔΑ:ΨΔΛΡ46ΜΠ3Ζ-8Κ1


296969/2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 20 ΕΩΣ 44 ΕΤΩΝ, ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΟΠΩΣ ΟΙ ΡΟΜΑ», ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΉΠΕΙΡΟΣ», ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020. ΑΔΑ:ΨΔΠΩ4691Ω2-4ΩΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νo 5/2023


Ε.2139/2021

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ "ΔΗΛΩΣΗΣ COVID" ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ 2020 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΑΙΟ 2021 ΑΔΑ:94Γ846ΜΠ3Ζ-5ΒΖ


266688/2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 20 ΕΩΣ 44 ΕΤΩΝ, ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΟΠΩΣ ΟΙ ΡΟΜΑ», ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ», ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020. ΑΔΑ:Ρ9ΓΙ4691Ω2-ΕΜ1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νo 4/2023


E.2210/2020

«ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΒ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ ΤΗΝ 01.01.2021 ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΣΤΙΣ 31.12.2020 ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΗ Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΕ ΚΑΙ ΗΒ»»ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  ΑΔΑ: 90Ν546ΜΠ3Ζ-ΦΞΞ