Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Αριθμός Φ.420/79/81978/Σ.300/2005

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3421/2005
ΦΕΚ: 1854/Β/29.12.2005

Αοπλη στρατιωτική υποχρέωση και εναλλακτική υπηρεσία των αντιρρησιών συνείδησης.


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Φ.429.1/1/280116 /2011

Τροποποίηση της Φ.420/79/81978/Σ.300/21.12.05 απόφαση ΥΕΘΑ “Άοπλη στρατιωτική υποχρέωση και εναλλακτική υπηρεσία των αντιρρησιών συνείδησης” (ΦΕΚ 1854/29.12.05, τ. Β΄)».


YΠ.ΕΣ/32465/2016

Αντιρρησίες Συνείδησης (Εναλλακτική Υπηρεσία)


ΥΠ.ΕΣ/71379/2019

Αντιρρησίες Συνείδησης (Εναλλακτική Υπηρεσία)


ΥΠΕΣ 67646/2018

Αντιρρησίες Συνείδησης (Εναλλακτική Υπηρεσία)


70463/2021

Αντιρρησίες Συνείδησης (Εναλλακτική Υπηρεσία) για το έτος 2022


Δ12Α/1087402/2014

Χορήγηση βεβαίωσης για το ποσό που λαμβάνει αντιρρησίας συνείδησης, αντί εξόδων τροφής και στέγης, ο οποίος εκπληρώνει τη στρατιωτική του θητεία εκτελώντας κοινωνική υπηρεσία. 

ΥΠ.ΕΣ/8345/2016

Αντιρρησίες Συνείδησης (Εναλλακτική Υπηρεσία), στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης καθώς και στις πόλεις της Πάτρας, του Ηρακλείου Κρήτης, της Λάρισας και του Βόλου.


Φ.421.4/4/216913/Σ.4045/2019

Οριστική απόλυση αντιρρησιών συνείδησης.

Φ.421.4/7/228631/Σ.6400/2019- ΦΕΚ: 3697/Β/4.10.2019:Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταργείται η Φ.421.4/4/216913/Σ.4045/13-062019 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Οριστική απόλυση αντιρρησιών συνείδησης» (ΦΕΚ 2477 Β΄).


Φ.429.1/42/217818/Σ.4199/2019

Τροποποίηση της Φ.420/79/81978/Σ.300/ 21-12-2005 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Εναλλακτική υπηρεσία των αντιρρησιών συνείδησης» (ΦΕΚ 1854 Β΄), της Φ.429.1/5/150045/ Σ.11/04-01-2006 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων» (ΦΕΚ 34 Β΄), της Φ.429.1/10/150128/ Σ.21/10-01-2006 απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων ατόμων ειδικών κατηγοριών» (ΦΕΚ 61 Β΄) και της Φ.429.1/20/281813/Σ.397/11-01-2011 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση υποχρεώσεων των αντιρρησιών συνείδησης, που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους» (ΦΕΚ 517 Β΄). 


ΥΠ.ΕΣ/77829/2020

Αντιρρησίες Συνείδησης (Εναλλακτική Υπηρεσία)