Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΠΗΣ ΚΕΡΜΑΤΩΝ

Τύπος: ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Δαπάνες κοπής κερμάτων


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

2/15100/0025/2011

Καθορισμός δικαιολογητικών πληρωμής δαπανών κοπής-τύπωσης μεταλλικών κερμάτων του Ελληνικού Δημοσίου, μεταφορικών και λοιπών εξόδων.


Π.Δ.54/2017

Θέση σε κυκλοφορία δύο νέων αναμνηστικών κερμάτων κυκλοφορίας των 2€ κοπής 2017 με θέμα: α) «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ» και β) «ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, 60 ΧΡΟΝΙΑ ΜΝΗΜΗΣ» και καθορισμός των κύριων γνωρισμάτων τους.


ΝΔ 488/1974

Περί κυρώσεως της μεταξύ του Ελληνικού Δη­μοσίου και της Τραπέζης της Ελλάδος, υπογραφείσης την 21ην Ιουν. 1973 Συμβάσεως δι ης ρυθμίζονται τα της κοπής μεταλλικών κερμάτων του Δημοσίου, και άλλων τινών διατάξεων.


Π.Δ.19/2020

Θέση σε κυκλοφορία δύο νέων αναμνηστικών κερμάτων κυκλοφορίας των 2€ έτους κοπής 2020 με θέμα: α) «2.500 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ» και β) «100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ» και καθορισμός των κύριων γνωρισμάτων τους.


Π.Δ.116/2016

Θέση σε κυκλοφορία δύο νέων αναμνηστικών κερμάτων κυκλοφορίας των 2€ κοπής 2016 με θέμα τα: α) «120 χρόνια από τη γέννηση του Δημήτρη Μητρόπουλου» και β) «150 χρόνια από την πυρπόληση της Μονής Αρκαδίου» και καθορισμός των κύριων γνωρισμάτων τους.


Π.Δ.24/2024

Θέση σε κυκλοφορία δύο νέων αναμνηστικών κερμάτων κυκλοφορίας των 2 ευρώ, έτους κοπής 2024, με θέματα: α) «150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΔΕΛΤΑ» και β) «50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» και καθορισμός των κύριων γνωρισμάτων τους.


π.δ.126/2013

Θέση σε κυκλοφορία δύο νέων αναμνηστικών κερμάτων κυκλοφορίας 2 € κοπής 2013 με αφορμή τον εορτασμό α) των «2.400 χρόνων από την ίδρυση της Ακαδημίας Πλάτωνος» β) των «100 χρόνων από την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα» και καθορισμός των κύριων γνωρισμάτων τους.

Π.Δ.53/2023

Θέση σε κυκλοφορία δύο νέων αναμνηστικών κερμάτων κυκλοφορίας των 2€ έτους κοπής 2023 με θέματα: α) «100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΛΑΣ» και β) «150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» και καθορισμός των κύριων γνωρισμάτων τους. 

2/65306/0025/2023Κοινοποίηση Προεδρικού Διατάγματος. ΑΔΑ:6Ν0ΦΗ-0Η7


ΚΑΝ 1210/2010

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1210/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 15ης Δεκεμβρίου 2010
σχετικά με την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ και τη διαχείριση κερμάτων ευρώ ακατάλληλων για κυκλοφορία


Αριθμ. οικ.2/2047/0025/2011

Διαχείριση κερμάτων ευρώ ακατάλληλων για κυκλοφορία.