ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΠΗΣ ΚΕΡΜΑΤΩΝ

Τύπος: ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Δαπάνες κοπής κερμάτων

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

2/15100/0025/2011

Καθορισμός δικαιολογητικών πληρωμής δαπανών κοπής-τύπωσης μεταλλικών κερμάτων του Ελληνικού Δημοσίου, μεταφορικών και λοιπών εξόδων.


Π.Δ.54/2017

Θέση σε κυκλοφορία δύο νέων αναμνηστικών κερμάτων κυκλοφορίας των 2€ κοπής 2017 με θέμα: α) «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ» και β) «ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, 60 ΧΡΟΝΙΑ ΜΝΗΜΗΣ» και καθορισμός των κύριων γνωρισμάτων τους.


ΝΔ 488/1974

Περί κυρώσεως της μεταξύ του Ελληνικού Δη­μοσίου και της Τραπέζης της Ελλάδος, υπογραφείσης την 21ην Ιουν. 1973 Συμβάσεως δι ης ρυθμίζονται τα της κοπής μεταλλικών κερμάτων του Δημοσίου, και άλλων τινών διατάξεων.


Π.Δ.19/2020

Θέση σε κυκλοφορία δύο νέων αναμνηστικών κερμάτων κυκλοφορίας των 2€ έτους κοπής 2020 με θέμα: α) «2.500 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ» και β) «100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ» και καθορισμός των κύριων γνωρισμάτων τους.


Π.Δ.116/2016

Θέση σε κυκλοφορία δύο νέων αναμνηστικών κερμάτων κυκλοφορίας των 2€ κοπής 2016 με θέμα τα: α) «120 χρόνια από τη γέννηση του Δημήτρη Μητρόπουλου» και β) «150 χρόνια από την πυρπόληση της Μονής Αρκαδίου» και καθορισμός των κύριων γνωρισμάτων τους.


Π.Δ.53/2023

Θέση σε κυκλοφορία δύο νέων αναμνηστικών κερμάτων κυκλοφορίας των 2€ έτους κοπής 2023 με θέματα: α) «100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΛΑΣ» και β) «150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» και καθορισμός των κύριων γνωρισμάτων τους. 


π.δ.126/2013

Θέση σε κυκλοφορία δύο νέων αναμνηστικών κερμάτων κυκλοφορίας 2 € κοπής 2013 με αφορμή τον εορτασμό α) των «2.400 χρόνων από την ίδρυση της Ακαδημίας Πλάτωνος» β) των «100 χρόνων από την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα» και καθορισμός των κύριων γνωρισμάτων τους.

ΚΑΝ 1210/2010

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1210/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 15ης Δεκεμβρίου 2010
σχετικά με την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ και τη διαχείριση κερμάτων ευρώ ακατάλληλων για κυκλοφορία


Αριθμ. οικ.2/2047/0025/2011

Διαχείριση κερμάτων ευρώ ακατάλληλων για κυκλοφορία.


N.2948/2001

Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ.