ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2351/14497/2019

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Μη αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών και χορήγησης κανονικών αδειών κατά τη διάρκεια των αυτοδιοικητικών εκλογών και των Ευρωεκλογών.(ΑΔΑ: ΩΧΨ4465ΧΘΨ-ΛΜΜ)

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΔΑΔ/Φ.18.27/2172/οικ.56/2015

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών - Ανάκληση και
απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών - Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος  ΑΔΑ   6Κ0ΤΧ-059

ΔΙΔΑΔ/11524/2009

Μη αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών, απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών, χορήγηση αδειών στους υπαλλήλους για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος


ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/οικ.22433/2019

ΘΕΜΑ: Α. Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών Β. Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών Γ. Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.ΑΔΑ:78ΜΡ465ΧΘΨ-3ΧΓ


ΔΙΔΑΔ/Φ.18.25/2070/οικ.9575/2012

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών - Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών - Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος

ΔΙΔΑΔ/Φ.18.26/2078/οικ.12060/2012

ΘΈΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών - Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών - Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος

24722/2019

Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά το χρονικό διάστημα των αυτοδιοικητικών εκλογών.(ΑΔΑ: 638Σ465ΧΘ7-820) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14/2019


ΔΙΔΑΔ/1175/οικ.21934/2009

Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών - Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών - Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος


ΔΙΔΑΔ/Φ.18.27/2155 /οικ.11366/2014

Μη αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών και κανονικών αδειών, χορήγηση αδειών στους υπαλλήλους για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος(ΑΔΑ: ΒΙΦΦΧ-ΞΡΜ)

28209/2015

Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών - Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών - Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος. (ΑΔΑ:ΩΖ2Κ465ΦΘΕ-2Ρ5)


ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2640/οικ.9409/2023

Α. Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών Β. Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών Γ. Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος