Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

24722/2019

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4555/2018, 3870/2010, 4257/2014, 4604/2019, 2190/1994

Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά το χρονικό διάστημα των αυτοδιοικητικών εκλογών.(ΑΔΑ: 638Σ465ΧΘ7-820) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14/2019

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

16326/2014

Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά το χρονικό διάστημα των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19/2014- ΑΔΑ:ΒΙ07Ν-ΞΧΣ


ΥΠΕΣ/50259/2010

Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά το χρονικό διάστημα των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών


ΥΠ.ΕΣ/74009/2023

Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών µεταβολών, κατά το χρονικό διάστηµα των αυτοδιοικητικών εκλογών. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 972/2023 ΑΔΑ:6ΒΝ646ΜΤΛ6-ΟΛ7


ΥΠΕΣ/45747/2010

Ρύθμιση προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά το χρονικό διάστημα των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών


ΥΠΕΣ/31630/2015

Εξαίρεση από την αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών λόγω εκλογών


ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2351/14497/2019

Μη αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών και χορήγησης κανονικών αδειών κατά τη διάρκεια των αυτοδιοικητικών εκλογών και των Ευρωεκλογών.(ΑΔΑ: ΩΧΨ4465ΧΘΨ-ΛΜΜ)


ΔΙΔΑΔ/Φ.18.25/2070/οικ.9575/2012

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών - Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών - Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος

ΔΙΔΑΔ/1175/οικ.21934/2009

Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών - Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών - Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος


ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/οικ.22433/2019

ΘΕΜΑ: Α. Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών Β. Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών Γ. Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.ΑΔΑ:78ΜΡ465ΧΘΨ-3ΧΓ


28209/2015

Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών - Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών - Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος. (ΑΔΑ:ΩΖ2Κ465ΦΘΕ-2Ρ5)