Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Ε.2046/2024

Τύπος: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΠΟΛ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση της προμήθειας αδράνειας ως αντάλλαγμα για την παροχή πίστωσης. ΑΔΑ: 9ΣΟΠ46ΜΠ3Ζ-ΔΑΟΙστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Α.1045/2024

Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή .
Κ.Υ.Α. Φ50/74702/3233/1997

Επέκταση του θεσμού της ΚΕΚ σε όλους του Νομούς της Χώρας2/13620/ΔΕΠ/2024

Μισθολογική εξέλιξη για υπαλλήλους, που υπηρετούν σε φορείς του δημοσίου τομέα με προσωρινή διαταγή.13354/2024

Τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Ηπείρου.Αριθμ. Γ6β/Γ.Π.63836/23/2024

Κώδικας Δεοντολογίας Επισκεπτών - Επισκεπτριών Υγείας. 15808/2024

Τροποποίηση περιεχομένου εκδιδόμενων πιστοποιητικών από τα Δημοτολόγια .30298/2024

Αποστολή στοιχείων των υπό κατάργηση σχολικών επιτροπώνΠ.Κ. 4/2024

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας Των εργαζομένων στις ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣYΠOIK 1029994/1182/386/0014/ΠOΛ. 1112/1997


Απόδοση Φ.Π.A. επί πλοηγικών δικαιωμάτων που εισπράττονται από πλοία ιδιωτικής χρήσεως αναψυχής ή αθλητισμού


[1]YΠOIK 1003606/114/25/0014/ΠOΛ.1009/1998(…)Από1.1.1998 η EΔYO με αριθμ. 1029994/1182/386/0014/ΠOΛ. 1112/24.3.97 καταργείται29736/24-04-2024

Κατάρτιση προγράμματος επιδότησης διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις, έτους 2024