Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΥΤΩΝ


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΦΟΡΟΛ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ  ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  • Φ.Π.Α.  • ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)  • ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ  • ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  • ΜΗΤΡΩΟΥ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΔΔ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014


ΑΑΔΕ/ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΕ ΦΟΡ.ΘΕΜΑΤΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Τελευταία ενημέρωση: 20.4.2018


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ –ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.Αθήνα, Ιούλιος 2020


13722/2013

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΝΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΝΠΔΔ ,ΝΠΙΔ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014

98853/2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 125ΑΤΟΥ Π.Α.Α. 2007- 2013 ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟΜΕΤΡΑ 4.3.1 & 4.3.2 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΑΔΑ:6ΚΔ046ΨΧΞΧ-ΧΝΥ)


55366/2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 125Α ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟΜΕΤΡΑ 4.3.1 & 4.3.2 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020.(ΑΔΑ:ΩΜ5Ψ46ΨΧΞΧ-ΩΤΑ)


ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1301/Οικ.7022/2021

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΑ:9ΥΟ146ΜΤΛ6-Μ2Ω


Π.Δ.394/1994

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ(Τροποποιήθηκε απο το Π.Δ.67/2014 ΦΕΚ-109/Β/6.5.2014)


153364/2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 125Β ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3.3 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2.2.6 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟΜΕΤΡΑ 8.3 & 8.4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020.(ΑΔΑ:Ω3ΕΓ46ΨΧΞΧ-ΤΓΒ) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)