ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ  ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ .Αθήνα, Ιανουάριος 2019

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Φ.254/167/2001

Καθιέρωση εντύπου με την ονομασία “ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ”.


ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Β’ ΚΥΚΛΟΣ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ II» ΠΑΡΑΡΤΗΜΤΑ ΤΗΣ  ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/57409/458/2019 - ΦΕΚ: 2583/Β/2019 -Αθήνα, 6η Τροποποίηση Ιανουάριος 2022


ΠΟΛ.1118/2016

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ Η ΛΟΙΠΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ. (ΑΔΑ:ΨΕ6ΣΗ-007)


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ –ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.Αθήνα, Ιούλιος 2020


891/02/2019

Ορισμός τιμών των παρεχόμενων υπηρεσιών χονδρικής πρόσβασης για τις εταιρείες: α) «OTE RURAL NORTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ», β) «RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» και γ) «OTE RURAL SOUTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» για το έτος 2019.


Ε.2168/2020

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019. ΑΔΑ: ΩΚ8Γ46ΜΠ3Ζ-04Ι


51986/2019

ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ 11 - ΕΤΟΥΣ 2019 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ.(ΑΔΑ:60ΩΒ46ΨΧΞΧ-ΞΗΤ) 


Ε.2056/2021

ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΑΔΑ:ΨΧΜΛ46ΜΠ3Ζ-ΟΝΜ


Ε.2107/2019

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 116/2019 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΤΜΗΜΑ Β') ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ, ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 ΤΟΥ ν.4172/2013, ΌΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΙΣΧΥΣΑΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ Ή ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΚΕΡΔΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 46 ΤΟΥ ν.4172/2013 Ή ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΩΝ.(ΑΔΑ: Ω3ΝΥ46ΜΠ3Ζ-ΑΓΚ) -ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΝΣΚ/116/2019​

Ε.2007/2021ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ, ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ Ε.2107/2019 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ. ΑΔΑ:933Τ46ΜΠ3Ζ-1ΘΒ


Ε.2101/2021

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΘΕΙ ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν.2395/1996 (Α' 71) ΑΔΑ: ΩΚΕ646ΜΠ3Ζ-ΕΜΑ