Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

2/37851/2011

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
ΦΕΚ: 786/Β/09.05.2011

Συγχώνευση των έξι υφιστάμενων στο νησί της Ρόδου Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης, ήτοι της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρόδου (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.) του πρώην Δήμου Ροδίων, της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιαλυσού (Δ.Ε.Υ.Α.Ι.) του πρώην Δήμου Ιαλυσού, της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλλιθέας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) του πρώην Δήμου Καλλιθέας, της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Πεταλούδων (Δ.Ε.Υ.Α.Π.) του πρώην Δήμου Πεταλούδων, της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αφάντου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) του πρώην Δήμου Αφάντου, της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αρχαγγέλου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) του πρώην Δήμου Αρχαγγέλου, στην ενιαία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου», (ΔΕΥΑΡ), που συστήνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010.

Τροποποιείται με την 82370/2017, ΦΕΚ: 4754/Β/29.12.2017


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

23628/2024

Καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Αβδήρων (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) Νομού Ξάνθης.


82370/2017

Επέκταση περιοχής αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρόδου (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.) στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου Ρόδου.


79481/3740/2013/2014

Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου.


37924/2020

Έγκριση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Δημοτικής επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου.


69084/2022

Καθορισμός αποζημίωσης προέδρου διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλμωπίας (Δ.Ε.Υ.Α.Α.).


60727/2022

Καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.).


11101/2024

Καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. Δήμου Ρόδου), καθώς και αποζημίωσης Προέδρου, Μελών και Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.


27027/2023

Ορισμός μέλους (Αντιπροέδρου) του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Ρόδου, για παροχή πλήρους απασχόλησης, καθορισμός αμοιβής και αρμοδιοτήτων του. 


48227/2024

Καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου, των μελών και του γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλμωπίας (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) Νομού Πέλλας. 


Α.1115/2023

Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τον Ιούλιο του 2023 στις Δημοτικές Κοινότητες Πύλης και Στεφάνης της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη Δημοτική Ενότητα Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, στη Δημοτική Κοινότητα Μάνδρας της Δημοτικής Ενότητας Μάνδρας και στη Δημοτική Κοινότητα Οινόης της Δημοτικής Ενότητας Οινόης του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, στις Δημοτικές Κοινότητες Λουτρακίου-Περαχώρας και Ισθμίας της Δημοτικής Ενότητας Λουτρακίου - Περαχώρας και της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων της Δημοτικής Ενότητας Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας -Αγίων Θεοδώρων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στη Δημοτική Κοινότητα Κουβαρά της Δημοτικής Ενότητας Κουβαρά του Δήμου Σαρωνικού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, στις Δημοτικές Ενότητες Καμείρου, Ατταβύρου, Λινδίων, Ρόδου, Καλλιθέας, Ιαλυσού, Πεταλούδων, Αφάντου, Αρχαγγέλου του Δήμου Ρόδου της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Νότιας Ρόδου του Δήμου Ρόδου της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στο Δήμο Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής στη Δημοτική Κοινότητα Πλατανιστού της Δημοτικής Ενότητας Καρύστου και στη Δημοτική Κοινότητα Κομίτου της Δημοτικής Ενότητας Καφηρέα του Δήμου Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας