οικ.2/94044/ΔΛΤΠ/2021

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4797/2021 , ΠΝΠ/143/2021 , 4270/2014
ΦΕΚ: 4040/Β/02.09.2021

Σύσταση προσωρινού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος με τίτλο «Λογαριασμός Κρατικής Αρωγής - Εισφορές Ιδιωτών», υπό την ομάδα λογαριασμών 234.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

οικ.2/123031/ΔΛΤΠ-Α’/2022

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος υπό την ομάδα λογαριασμών 234.


2/83042/ΔΛΤΠ-Α’/2021

Κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την ομάδα Νο 234.


οικ. 2/47853/ΔΛΤΠ-Α/2021

Κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την ομάδα Νο 234.


2/490/ΔΛΤΠ-Α/21/2021

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την ομάδα Νο 234, με τίτλο ‘Κάθε είδους έσοδα Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας' και καθορισμός κίνησης αυτού.


2/104772/ΔΛΤΠ/2021

Άνοιγμα του λογαριασμού «Ε.Δ. - Λογαριασμός αποδοχών ΠΔΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου» στην Τράπεζα της Ελλάδος και καθορισμός της κίνησής του.


2/39475/ΔΛΓΚ/2019

Άνοιγμα του λογαριασμού «Ε.Δ. -Λογαριασμός αποδοχών ΠΔΕ Υπουργείου Εξωτερικών» στην Τράπεζα της Ελλάδος και καθορισμός της κίνησης του.


οικ. 2/11294/ΔΛΓΚ/2019

Άνοιγμα του λογαριασμού «Ε.Δ. – Λογαριασμός αποδοχών ΠΔΕ Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» στην Τράπεζα της Ελλάδος και καθορισμός της κίνησής του.


2/89594/ΔΛΤΠ/2019

Άνοιγμα του λογαριασμού «Ε.Δ. -Λογαριασμός αποδοχών ΠΔΕ Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» στην Τράπεζα της Ελλάδος και καθορισμός της κίνησής του.


2/58067/ΔΛΤΠ/2019

Άνοιγμα του λογαριασμού «Ε.Δ. - Λογαριασμός αποδοχών ΠΔΕ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» στην Τράπεζα της Ελλάδος και καθορισμός της κίνησής του.


2/29478/ΔΛΤΠ/2020

Άνοιγμα του λογαριασμού «Ε.Δ. – Λογαριασμός αποδοχών ΠΔΕ Υπουργείο Εσωτερικών Τομέας Μακεδονίας και Θράκης» στην Τράπεζα της Ελλάδος και καθορισμός της κίνησής του.