οικ.74077 ΕΞ 2022

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4270/2014 , 4446/2016 , 3979/2011 , 4727/2020 , 2/53983/0026/2019
ΦΕΚ: 2757/Β/02.06.2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/53983/0026/27-06-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών» (Β’ 2726).

Σχετικά Έγγραφα

2/84997/0026/2019

Τροποποίηση της 2/53983/0026/27-06-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών» (Β΄ 2726).


31292/2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/53983/0026/ 27-06-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών» (Β΄ 2726).


165984 ΕΞ 2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/53983/0026/27-062019 κοινής υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών» (Β΄ 2726).


οικ. 139756 ΕΞ 2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/53983/0026/27-06-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών» (Β’ 2726).


2/53983/0026/2019

Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών.


2/84259/0026/2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/10951/0026/31.1.2011 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών που αφορούν καταπτώσεις εγγυήσεων» (Β΄ 340).


ΔΧΠ 0001657 ΕΞ 2018

Τροποποίηση της Γ.Δ.Ο.Π. 0000945 ΕΞ 2016/Χ.Π. 1314/27-06-2016 (2062/Β’/06-07-2016) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2013 στη νήσο Ψέριμο της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου».


221/360767/2020

Τροποποίηση της υπ' αρ. 295/177547/20-12-2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνίες (ανεμοστρόβιλοι, κατολίσθηση, πλημμύρες) και δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, διακυμάνσεις θερμοκρασίας, ξηρασία, παγετός, υπερβολικές βροχοπτώσεις, υψηλές θερμοκρασίες, χαλάζι, χιονοπτώσεις) κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος Δεκέμβριος 2017» (Β' 5984), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 150/155541/27-06-2019 όμοια απόφαση (Β' 2805).


107422/Β9/Φ11/629/2019

Τροποποίηση της 81347/Β9/Φ11/435/22-05-2019 (ΦΕΚ 2667 Β') κοινής υπουργικής απόφασης «Συμψηφισμός δαπανών που χορηγήθηκαν στα ΑΕΙ για τη χρηματοδότηση δανειοδότηση που έγινε στους τελικούς δικαιούχους του επιχειρησιακού προγράμματος εκπαίδευση και αρχική επαγγελματική κατάρτιση ΙΙ δυνάμει των υπ' αριθμ. 130/06-04-2001, 1119/ 13-07-2001 και 30339/ΚΑ/06-02-2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 21 του ν. 3467/2006 (ΦΕΚ Α' 128)».


ΔΧΠ 0001656 ΕΞ 2018

Τροποποίηση της αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000943ΕΞ2016/ Χ.Π. 1315/27-06-2016 (2245/Β΄/20-07-2016) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες του Δεκεμβρίου 2013 σε περιοχές του Δήμου Άργους - Μυκηνών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος της Περιφέρειας Πελοποννήσου».