Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΥΠ.ΕΣ/12261/2024

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Αιρετοί δήμων: καθήκοντα, δικαιώματα, υποχρεώσεις ΑΔΑ:ΡΓΕΤ46ΜΤΛ6-0Ψ8 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 162/2024

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΠΔ 23/2002

Αρμοδιότητες, σύστημα πρόσληψης, προσόντα, καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας.


ΥΠ.ΕΣ/6110/2024

«Εκλογή νέων οργάνων διοίκησης των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για τη δημοτική περίοδο 2024-2028»  ΑΔΑ:921Ο46ΜΤΛ6-04Χ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 72/2024


ΥΠ.ΕΣ/8156/2024

Εγκύκλιος  για τις υποχρεώσεις των περιφερειακών συμβούλων, την αντικατάσταση και την αναπλήρωση των συμβούλων   ΑΔΑ:ΨΖ3Ζ46ΜΤΛ6-52Α ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 96/2024


33164/2020

Επαναλειτουργία Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών ΑΔΑ: 97ΓΔ46ΜΤΛ6-ΒΛ1  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 162/2020


141602/2024

Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2024 Μη Μισθωτών, Ελ. Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολουμένων, Αγροτών.  ΑΔΑ:ΨΝΖΥ46ΜΑΠΣ-ΟΦ7 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4/2024


ΠΔ 180/2007

Υποχρεώσεις και δικαιώματα του αγρονομικού προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής.


ΥΠ.ΕΣ/8182/2024

Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 98/2024


Π.Δ.538/1989

Υποχρεώσεις και δικαιώματα του αστυνομικού προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.


180011/2024

«Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία Βεβαίωση Απογραφής Ασφαλισμένου με Τίτλο Κτήσης» ΑΔΑ:9ΟΣ446ΜΑΠΣ-ΤΝΒ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/2024 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 146543/2024


Ν.3709/2008

Δικαιώματα - υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις τακτικές θαλάσσιες μεταφορές και άλλες διατάξεις.