ΥΠΕΣ/13746/2013

Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 2/61968/0094/2010
ΘΕΜΑ: «Καθορισμός οικονομικών στοιχείων των Στατιστικών Δελτίων των Δήμων και των ΝΠΔΔ αυτών, καθώς και των στοιχείων του Μητρώου Δεσμεύσεων των Δήμων, των ΝΠΔΔ αυτών και των ΝΠΙΔ των ΟΤΑ, που υποβάλλονται στις βάσεις δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία Δήμων» και «Οικονομικά στοιχεία Περιφερειών»».
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠΕΣ/49247/2013

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.Εγκύκλιος : 7.ΘΕΜΑ: «Καθορισμός οικονομικών στοιχείων των Στατιστικών Δελτίων των Δήμων, των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ της Τ.Α. που υποβάλλονται στις βάσεις δεδομένων Οικονομικών Στοιχείων ΟΤΑ - Επικαιροποίηση του e-portal του ΓΛΚ – Επικαιροποίηση του ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ».ΑΔΑ: ΒΙΚΜΝ-ΒΝΡ

ΥΠΕΣ/6328/2015

ΘΕΜΑ: Καθορισμός οικονομικών στοιχείων έτους 2015 των Δήμων και των ΝΠΔΔ αυτών, που υποβάλλονται στη βάση δεδομένων Οικονομικών Στοιχείων ΟΤΑ μέσω των στατιστικών δελτίων.

ΥΠ.ΕΣ/6968/2020

Καθορισμός οικονομικών στοιχείων έτους 2020 των ΝΠΔΔ των Δήμων που υποβάλλονται στη βάση δεδομένων Οικονομικών Στοιχείων ΟΤΑ μέσω των στατιστικών δελτίων.


ΥΠΕΣ/6327/2015

ΘΕΜΑ: Καθορισμός οικονομικών στοιχείων έτους 2015 των Περιφερειών και των ΝΠΔΔ αυτών, που υποβάλλονται στη βάση δεδομένων Οικονομικών Στοιχείων ΟΤΑ μέσω των στατιστικών δελτίων.

ΥΠΕΣ/34121/2013

Εγκύκλιος υπ’αριθμ.: 16.ΘΕΜΑ: «Καθορισμός οικονομικών στοιχείων των Στατιστικών Δελτίων των Περιφερειών, που υποβάλλονται στη βάση δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία περιφερειών»».

ΥΠΕΣ/30681/2012

Εγκύκλιος υπ’αριθμ.: 46 ΘΕΜΑ: «Υποχρεώσεις υποβολής οικονομικών στοιχείων στη βάση δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων» και σε άλλες πηγές, από τα Νομικά Πρόσωπα (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) που εντάσσονται στο αναθεωρημένο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ».

ΥΠ.ΕΣ/14934/2016

Επικαιροποίηση καταστάσεων ενσωμάτωσης οικονομικών στοιχείων στις βάσεις δεδομένων (ΝΠΙΔ εντός ΜΦΓΚ)


ΥΠ.ΕΣ/2562/2015

Κατάσταση υποβολής οικονομικών στοιχείων των ΝΠΙΔ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότηση


ΥΠ.ΕΣ/14932/2016

Επικαιροποίηση καταστάσεων ενσωμάτωσης οικονομικών στοιχείων στις βάσεις δεδομένων (ΝΠΔΔ με μηνιαία δελτία)


ΥΠ.ΕΣ/14933/2016

Επικαιροποίηση καταστάσεων ενσωμάτωσης οικονομικών στοιχείων στις βάσεις δεδομένων (ΝΠΔΔ με τριμηνιαία δελτία)