Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Ν.4387/2016

Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4387/2016
ΦΕΚ: 85/Α/12.05.2016

Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΩΣ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 20

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Αναθεωρήση 4387_2016-2.5.2024.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 03/05/2024

ΟΠΩΣ ΤΟ Α.111 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ  Ν.5107/2024 ΦΕΚ: 64/Α/01.05.2024

Αναθεωρήση 4387_2016-17.4.2024.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 18/04/2024

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.5102/2024-ΦΕΚ:55/Α/13.04.2024

Αναθεωρήση 4387_2016-16.1.2024.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 16/01/2024

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.5078/2023-ΦΕΚ:211/Α/20.12.2023

Αναθεωρήση 4387_2016-2.4.2023.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 02/04/2023

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.5036/2023-ΦΕΚ:77/Α/28.03.2023

Αναθεωρήση 4387_2016-17.2.2023.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 17/02/2023

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ Ν.5006/2022-ΦΕΚ:239/Α/22.12.2022 ΚΑΙ Ν.4997/2022-ΦΕΚ:219/Α/25.11.2022

Αναθεωρήση 4387_2016-28.4.22.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 28/04/2022

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ Ν.4921/2022-ΦΕΚ:75/Α/18.04.2022, Ν.4915/2022-ΦΕΚ:63/Α/24.3.2022 ΚΑΙ Ν.4892/2022-ΦΕΚ:28/Α/22.2.2022

Αναθεωρήση 4387_2016-30.9.21.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 30/09/2021

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ Ν.4826/2021-ΦΕΚ:160/Α/7.9.2021, Ν.4820/2021-ΦΕΚ:130/Α/23.07.2021, Ν.4808/2021-ΦΕΚ:101/Α/19.06.2021

Αναθεωρήση 4387_2016-29.4.2021.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 29/04/2021

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ Ν.4798/2021-ΦΕΚ:68/Β/24.04.2021, N.4778/2021-ΦΕΚ:26/A/19.2.2021, N.4777/2021-ΦΕΚ:25/Α/17.02.2021

Αναθεωρήση 4387_2016-9.12.2020.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 09/12/2020

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ N.4756/2020-ΦΕΚ:235/A/26.11.2020, Ν.4738/2020-ΦΕΚ:207/Α/27.10.2020, Ν.4722/2020-ΦΕΚ:177/Α/15.9.2020, Ν.4714/2020-ΦΕΚ:148/Α/31.07.2020

Αναθεωρήση 4387-2016-22.7.2020.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 22/07/2020

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ Ν.4690/2020-ΦΕΚ:104/Α/30.05.2020, Ν.4676/2020-ΦΕΚ:67/Α/19.03.2020, Ν.4670/2020-ΦΕΚ:43/Α/28.2.2020, Ν.4659/2020-ΦΕΚ:21/Α/3.2.2020

Αναθεωρήση 4387-2016_24.12.2019.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 24/12/2019

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ Ν.4635/2019-ΦΕΚ:167/Α/30.10.2019, Ν.4618/2019-ΦΕΚ:89/Α/10.06.2019, Ν.4611/2019-ΦΕΚ:73/Α/17.5.2019

Αναθεωρήση 4387-2016-7.2.2019.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 07/02/2019

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ Ν.4583/2018-ΦΕΚ:212/Α/18.12.2018, Ν.4578/2018-ΦΕΚ:200/Α/3-12-2018, Ν.4554/2018 (ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 13/5/2016), Ν.4549/2018-ΦΕΚ:105/Α/14.6.2018, Ν.4520/2018-ΦΕΚ:30/Α/22.2.2018, Ν.4499/2017-ΦΕΚ:176/Α/21.11.2017, Ν.4494/2017-ΦΕΚ:165/Α/2.11.2017, Ν.4488/2017-ΦΕΚ:137/Α/13-9-2017 (ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1.1.2017), Ν.4487/2017-ΦΕΚ:116/Α/9.8.2017, Ν.4484/2017-ΦΕΚ:110/Α/1.8.2017, Ν.4472/2017-ΦΕΚ:74/Α/19.5.2017, N.4461/2017-ΦΕΚ:38/Α/28.3.2017, N.4455/2017-ΦΕΚ:22/Α/23.2.2017 (ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1.1.2017)

Αναθεωρήση 4387-2016-28.12.2016.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 28/12/2016

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ Ν.4445/2016-ΦΕΚ:236/Α/19.12.2016, Ν.4425/2016-ΦΕΚ:185/Α/30.9.2016, Ν.4415/2016-ΦΕΚ:159/Α/6.9.2016, Ν.4393/2016-ΦΕΚ:106/Α/6.6.2016, N.4389/2016-ΦΕΚ:94/Α/27.5.2016

Αναθεωρήση 4387_2016.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 12/05/2016

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΦΕΚ

Σχετικά Έγγραφα

Ν.3865/2010

«Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις.»


Ν.3029/2002

Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης


Ν.2214/1994

Αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις


Π.Δ. 129/1989

Για την κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τίτλο «Κώδικας Φορολογίας εισοδήματος» των διατάξεων που ισχύουν και αναφέρονται στη Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.


157363/0092/2010

Οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 8, 10 και 14 του ν. 3865/2010, «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις», που αφορούν θέματα συνταξιοδότησης επιζώντων συζύγων, απασχόληση συνταξιούχων και συνταξιοδότησης αιρετών οργάνων, αντίστοιχα.


Ν.3655/2008

Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις.


157363/0092/2010

Οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 8, 10 και 14 του ν. 3865/2010, «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις», που αφορούν θέματα συνταξιοδότησης επιζώντων συζύγων, απασχόληση συνταξιούχων και συνταξιοδότησης αιρετών οργάνων, αντίστοιχα (ΑΔΑ:4ΙΗ3Η-Β)


Ν.4670/2020

Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις.


Αριθμ. οικ. 28119/1583/2017

Απόδοση Εισφορών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης


ΝΣΚ/130/2017

Φύση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης.(..) Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2014, Α’ 167), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 112 παρ. 9 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), δεν αποτελεί φόρο επί του εισοδήματος (ομόφωνα).