Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Ν.4765/2021

Τύπος: E-BOOKS

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
ΦΕΚ: 6/Α/15.01.2021

Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις.


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΩΣ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 39

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Αναθεωρήση 4765-2021-24.4.2024.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 24/04/2024

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ N.5103/2024 ΦΕΚ 57/Α/19.4.2024

Αναθεωρήση 4765-2021-10.4.2024.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 17/04/2024

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ N.5099/2024-ΦΕΚ:48/Α/5.4.2024

Αναθεωρήση 4765-2021-6.2.2024.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 06/02/2024

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.5083/2024 -ΦΕΚ: 12/Α/26.01.2024

Αναθεωρήση 4765-2021-6.11.2023-τρ.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 06/11/2023

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.5062/2023-ΦΕΚ:182/Α/03.11.2023

Αναθεωρήση 4765-2021-1.8.2023.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 01/08/2023

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.5046/2023- ΦΕΚ: 137/Α/29.7.2023

Αναθεωρήση 4765-2021-23.4.2023-τρ.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 23/04/2023

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.5043/2023-ΦΕΚ:91/Α/13.04.2023

Αναθεωρήση 4765-2021-7.3.2023.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 07/03/2023

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.5027/2023-ΦΕΚ:48/Α/02.03.2023

Αναθεωρήση 4765-2021-10.2.2023.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 10/02/2023

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.5003/2022-ΦΕΚ: 230/Α/14.12.2022 ΚΑΙ ΤΟΝ Ν.5001/2022- ΦΕΚ: 227/Α/9.12.2022

Αναθεωρήση 4765-2021-22.11.2022.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 22/11/2022

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4995/2022-ΦΕΚ:216/Α/18.11.2022 ΚΑΙ ΤΟΝ N.4985/2022 -ΦΕΚ: 203/A/27.10.2022

Αναθεωρήση 4765-2021-4.10.2022.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 04/10/2022

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4975/2022-ΦΕΚ:187/Α/30.09.2022

Αναθεωρήση 4765-2021-9.8.2022.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 09/08/2022

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4964/2022- ΦΕΚ: 150/Α/30.7.2022 ΚΑΙ ΤΟΝ Ν.4954/2022-ΦΕΚ:136/Α/09.07.2022

Αναθεωρήση 4765-2021-20.6.2022.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 20/06/2022

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4940/2022-ΦΕΚ:112/Α/14.06.2022

Αναθεωρήση 4765-2021-13.5.2021.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 13/05/2021

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4795/2021- ΦΕΚ: 62/Α/17.4.2021

Αναθεωρήση Ν. 4765-2021-21.01.2021.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 21/01/2021

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ)

Αναθεωρήση Ν 4765-2021.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 15/01/2021

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΦΕΚ

Σχετικά Έγγραφα

N.4590/2019

Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις.


80/2021

Κανονισμός Λειτουργίας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).


84/2022

Καθορισμός της Οργάνωσης της Γραμματείας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).


101/2021

Κανονισμός Λειτουργίας του Γραφείου Επιθεώρησης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).


ΑΣΕΠ/21/2023

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 52/16.3.2022 απόφασης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) «Διαδικασία επιλογής προσωπικού με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό» (Β’ 1320).


ΑΣΕΠ/65/2024

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. 52/16.3.2022 απόφασης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) «Διαδικασία επιλογής προσωπικού με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό» (Β’ 1320).


ΑΣΕΠ/20/2023

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 94/20.6.2022 απόφασης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) «Διαδικασία καθορισμού των παγίων μερών του περιεχομένου των προκηρύξεων επιλογής προσωπικού με βάση προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια (άρθρα 28 - 30 του ν. 4765/2021)» (Β’ 3614).


Ν.3812/2009

Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις


Ν.3051/2002

Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις


Ν.2349/1995

Ρύθμιση θεμάτων του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και ειδικών θεμάτων προσωπικού και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις