Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Ν.5083/2024

Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
ΦΕΚ: 12/Α/26.01.2024

Εκλογή ευρωβουλευτών, διευκόλυνση εκλογέων μέσω επιστολικής ψήφου, εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Ο.3006/2024

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 13 παρ. 6, 19, 34, 60, 63 και 64 του ν. 5083/2024 (Α' 12) με τίτλο «Εκλογή ευρωβουλευτών, διευκόλυνση εκλογέων μέσω επιστολικής ψήφου, εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».


ΥΠ.ΕΣ/25177/2019

Αποστολή αρχείων για την καταχώρηση των μεταβολών της ΒΓ’ Αναθεώρησης 2019 των βασικών εκλογικών καταλόγων, των κοινοτικών εκλογέων και των αιτήσεων ετεροδημοτών


12571/2015

Αποστολή αρχείων για την καταχώρηση των μεταβολών της Β’ Αναθεώρησης 2015 των
βασικών εκλογικών καταλόγων, των κοινοτικών εκλογέων και των αιτήσεων ετεροδημοτών


19322 ΕΞ 2023

Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Αναζήτηση/Δέσμευση/Επιστροφή e-παραβόλου από Φορέα» στο πληροφοριακό σύστημα «ΟΣΥΕΔ - Σύστημα Διάθεσης Αντιτύπων Εκλογικών Καταλόγων» του Υπουργείου Εσωτερικών και στο πληροφοριακό σύστημα «Υποβολής Αιτήσεων στον Άρειο Πάγο από τα κόμματα» του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.


32127 ΕΞ 2022

Παροχή Υπηρεσιών Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 και oAuth2.0.PA - Υπαλλήλων στα Πληροφοριακά Συστήματα «Εκλογικό Σύστημα Υποστήριξης Εκλογικών Διαδικασιών - Σύστημα Διαχείρισης Εκλογικών Τμημάτων» και «Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποστήριξης Εκλογικών Διαδικασιών - Ηλεκτρονική πύλη καταχώρησης υποψηφίων» του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.


ΥΠΕΣ/17701/2013

ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ΣXET.: Η με Α.Π. 54/48667/27-12-2012 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων»

ΥΠ.ΕΣ/8323/2017

∆ιαγραφή προστίµων των περιφερειακών και δηµοτικών συνδυασµών και υποψηφίων στις Αυτοδιοικητικές εκλογές του έτους 2010, λόγω µη δηµοσιοποίησης  των εκλογικών εσόδων και δαπανών στην Κεντρική Βάση ∆εδοµένων του Υπουργείου Εσωτερικών


ΥΠΕΣ/13441/2013

ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. ΣΧΕΤ: α) Η υπ’αριθμ.2/86954/ΔΠΓΚ/29-11-12 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. β) Η υπ’αριθμ. 54/48667/28-12-12 εγκύκλιος του Υπουργείου μας. γ) Η υπ’αριθμ. 12828/02-04-13 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

ΥΠΕΣ/16350/2013

ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. ΣΧΕΤ: α) Η υπ’αριθμ.2/86954/ΔΠΓΚ/29-11-12 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. β) Η υπ’αριθμ. 54/48667/28-12-12 εγκύκλιος του Υπουργείου μας. γ) Η υπ’αριθμ. 16349/24-04-13 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/912/οικ.14798/2022

Εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω ΙΝ.ΕΠ. με τίτλο «Διαχείριση της ηλεκτρονικής εφαρμογής Απογραφή - Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου του Υπουργείου Εσωτερικών»