Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
ΦΕΚ: 33/Α/04.03.2024

Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις.

Κατάσταση τρέχοντος εγγράφου: ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.5106/2024-ΦΕΚ:63/Α/01.05.2024

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Αναθεωρήση 5092-24-29.4.2024.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 29/04/2024

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.5104/2024-ΦΕΚ:58/Α/19.04.2024

Αναθεωρήση 5092-24-8.3.2024.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 08/03/2024

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΚ

Αναθεωρήση Ν.5092-2024.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 05/03/2024

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΦΕΚ

Σχετικά Έγγραφα

ΣτΠ/9162/2024

Επισημάνσεις του Συνηγόρου του Πολίτη επί σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις»


46673 ΕΞ 2024

 Ερμηνευτική εγκύκλιος για την παρ. 12 του άρθρου 5 του ν.5092/2024 «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 33)  ΑΔΑ:9ΕΝΦΗ-ΧΤΦ


Ο.3014/2024

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 17 παρ. 1, 2 και 4, 18 παρ. 2, 19 παρ. 1-3, 21, 27, 39 - 45, 51, 52, 56 και 63 του ν. 5092/2024 «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις.» (Α΄33/04.03.2024).


Ν.4224/2013

Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις.


ΔΥ8γ/Γ.Π. οικ.16535/2014

Αρμοδιότητα διαχείρισης - αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας, εναπομείνουσας μετά την εφαρμογή στεγαστικών – προνοιακών προγραμμάτων.(ΑΔΑ: ΒΙΕΕΘ-ΒΔ7)

146896/2014

Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις.

 


9377/103379/2015

Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή της υπ.αρ.146896 ΚΥΑ «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος και άλλες συναφείς διατάξεις (ΑΔΑ:ΒΧ4ΓΟΡ10-ΡΓΖ )


Οικ.20745/291/2015

Οδηγία εφαρμογής ΚΥΑ υπ.αρ.146896 «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος και άλλες συναφείς διατάξεις». ΑΔΑ:ΩΔΗ9ΟΡ1Γ-ΦΚΤ


Ν.5006/2022

Σπίτι μου - στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία, στεγαστική αποκατάσταση πυρόπληκτων στην περιοχή «Μάτι» και άλλες διατάξεις


Ν.5047/2023

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/514 του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, διατάξεις για τη φορολογική διαδικασία, την κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.