Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 5092/2024

 Ερμηνευτική εγκύκλιος για την παρ. 12 του άρθρου 5 του ν.5092/2024 «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 33)  ΑΔΑ:9ΕΝΦΗ-ΧΤΦ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Ο.3014/2024

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 17 παρ. 1, 2 και 4, 18 παρ. 2, 19 παρ. 1-3, 21, 27, 39 - 45, 51, 52, 56 και 63 του ν. 5092/2024 «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις.» (Α΄33/04.03.2024).


Ν.5092/2024

Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις.


ΣτΠ/9162/2024

Επισημάνσεις του Συνηγόρου του Πολίτη επί σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις»


44611 ΕΞ 2024

Υποχρεώσεις Δήμων επί αιγιαλού και παραλίας, όπως απορρέουν από τον Ν. 5092/2024 (ΦΕΚ Α’ 33/04.03.2024)


110990/2023

ΘΕΜΑ: “Έγκριση του προγράμματος διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας των δήμων και των περιφερειών για το έτος 2024”.


ΔΥ8γ/Γ.Π. οικ.16535/2014

Αρμοδιότητα διαχείρισης - αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας, εναπομείνουσας μετά την εφαρμογή στεγαστικών – προνοιακών προγραμμάτων.(ΑΔΑ: ΒΙΕΕΘ-ΒΔ7)

10674/2024

Έγκριση της τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Πατρών (Ε.Α.Δ.Π.Π.Π.). 


233851/2023

Ανάθεση στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε (ΤΑΙΠΕΔ) της διεξαγωγής για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου διαδικασιών ωρίμανσης και αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του άρθρου 26 του ν. 5025/2023 (Α’ 42).


3/1/2024

Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4957/2022.


27808/206/2021

«Ερμηνευτική εγκύκλιος για την εφαρμογή των «Τεχνικών Οδηγιών για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» ΑΔΑ:ΩΙ574653Π8-ΝΞΟ