Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Προεδρικά Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3027/2002
ΦΕΚ: 123/Α/16.06.2006

Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών της Ακαδημίας Αθηνών


Κατάσταση τρέχοντος εγγράφου: ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 13/2024 ΦΕΚ: 37/Α/11.03.2024

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Π.Δ. 13/2024

Τροποποίηση του π.δ. 122/2006 «Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών της Ακαδημίας Αθηνών» (Α΄ 123).Α.1045/2024

Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή .
Κ.Υ.Α. Φ50/74702/3233/1997

Επέκταση του θεσμού της ΚΕΚ σε όλους του Νομούς της Χώρας2/13620/ΔΕΠ/2024

Μισθολογική εξέλιξη για υπαλλήλους, που υπηρετούν σε φορείς του δημοσίου τομέα με προσωρινή διαταγή.12608/2024

Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Διασταύρωση IBAN - ΑΦΜ» στο πληροφοριακό σύστημα «ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΙΒΑΝ - ΑΦΜ» του Δήμου Ηρακλείου Αττικής μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 Φ.43000/οικ.18828/2024

Καθορισμός ύψους ημερήσιου τροφείου κατασκηνώσεων έτους 2024.1371/2024

Καθορισμός αποζημίωσης εξωτερικού δικηγόρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.ΣΤ/29852/1977

Περί στοιχείων αναγνωρίσεως αυτοκινήτων ρυμουλκουμένων, ημιρυμουλκουμένων και μοτοσυκλεττών.25331/2024

Έγκριση συντελεστών οικογενειακού επιδόματος του ΕΛΟΕΝ έτους 2023.70190/2023

Προσθήκη αρμοδιοτήτων στις Τοπικές Διευθύνσεις του e-ΕΦΚΑ.