Τύπος: Προεδρικά Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4963/2022 , 1342/1938
ΦΕΚ: 63/Α/15.03.2023

Στολή, οπλισμός και ατομικά εφόδια του προσωπικού του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας.

Σχετικά Έγγραφα

Π.Δ. 15/1986

Αξιολόγηση προσόντων και ατομικά βιβλιάρια του αστυνομικού προσωπικού της ελληνικής Αστυνομίας.


7012/6/103-πα/2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 7012/6/103/5-7-2009 απόφασης του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Στολή Αστυνομικού Προσωπικού» (Β’ 1426).


7012/6/117-β΄/2012

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7012/6/103/16-7-2009 από­φασης Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Στολή Αστυνομικού Προσωπικού» (Β΄ 1426).


7012/6/111-στ/2012

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 7012/6/103 από 16-7-2009 απόφασης Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Στολή Αστυνομικού Προσωπικού» (Β-1426).


7012/6/114-α/2012

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7012/6/103/16.7.2009 από­φασης «Στολή Αστυνομικού Προσωπικού» (ΦΕΚ Β΄ 1426).


7012/6/103-ξα/2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 7012/6/103/5.7.2009 απόφασης «Στολή Αστυνομικού Προσωπικού» (Β΄ 1426).


7012/6/103-ξζ΄/2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 7012/6/103 από 5-7-2009 απόφασης «Στολή Αστυνομικού Προσωπικού».


7012/6/103-λε/2015

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7012/6/103/16-7-2009 απόφασης «Στολή Αστυνομικού Προσωπικού» (Β΄ 1426).


7012/6/103-νζ/2017

Τροποποίηση της υπ' αριθ. 7012/6/103 από 16-7-2009 απόφασης «Στολή Αστυνομικού Προσωπικού» (Β΄ 1426).


7012/6/103-λα/2014

Τροποποίηση της υπ' αριθ. 7012/6/103 από 16-7-2009 απόφασης «Στολή Αστυνομικού Προσωπικού» (Β' 1426).