Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Π.Δ.31/2023

Τύπος: Προεδρικά Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4963/2022, 1342/1938
ΦΕΚ: 63/Α/15.03.2023

Στολή, οπλισμός και ατομικά εφόδια του προσωπικού του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας.

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

51808/2024

Καθορισμός της αποζημίωσης των μελών και γραμματέων της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή προσωπικού του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας. 


7012/26/1-ξδ΄/2021

Στολή, οπλισμός και ατομικά εφόδια Συνοριακών Φυλάκων.


Π.Δ. 15/1986

Αξιολόγηση προσόντων και ατομικά βιβλιάρια του αστυνομικού προσωπικού της ελληνικής Αστυνομίας.


7012/6/103-πα/2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 7012/6/103/5-7-2009 απόφασης του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Στολή Αστυνομικού Προσωπικού» (Β’ 1426).


7012/6/117-β΄/2012

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7012/6/103/16-7-2009 από­φασης Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Στολή Αστυνομικού Προσωπικού» (Β΄ 1426).


7012/6/111-στ/2012

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 7012/6/103 από 16-7-2009 απόφασης Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Στολή Αστυνομικού Προσωπικού» (Β-1426).


19943 οικ/2023

Εισαγωγική εκπαίδευση προσωπικού Δικαστικής Αστυνομίας. 


47212/2023

Καθορισμός των απολαβών του Διευθυντή της Δικαστικής Αστυνομίας. 


7012/6/103-ξζ΄/2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 7012/6/103 από 5-7-2009 απόφασης «Στολή Αστυνομικού Προσωπικού».


7012/6/103-ξα/2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 7012/6/103/5.7.2009 απόφασης «Στολή Αστυνομικού Προσωπικού» (Β΄ 1426).