Τύπος: Προεδρικά Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
ΦΕΚ: 54/Α/12.04.2017

Κατανομή νέων και ανακατανομή υφισταμένων οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Π.Δ.54/2023

Ανακατανομή οργανικών θέσεων Δικαστικών Λειτουργών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.


Π.Δ. 79/2021

Κατανομή οργανικών θέσεων Δικαστικών Λειτουργών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων του Κράτους.


Π.Δ.63/2014

 Κατανομή οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της Χώρας


17358/2021

Σύσταση και συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την ανακατανομή οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων των δικαστηρίων και δικαστικών υπηρεσιών της χώρας.


Π.Δ.31/2016

Κατανομή οργανικών θέσεων εισαγγελικών λειτουργών στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών της χώρας.


Π.Δ.72/2022

Κατανομή οργανικών θέσεων Εισαγγελικών Λειτουργών στις Εισαγγελίες Εφετών της Χώρας.


ΠΔ 26/2021

Κατανομή οργανικών θέσεων Εισαγγελικών Λειτουργών στις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών της Χώρας.


Π.Δ 132/2016

Κατανομή οργανικών θέσεων εισαγγελικών λειτουργών στις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών της χώρας.


Π.Δ.3/2022

Κατανομή οργανικών θέσεων Εισαγγελικών Λειτουργών στις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών της χώρας.


11029οικ/2023

Ανακατανομή προκηρυχθεισών θέσεων του ΚΘ´ εισαγωγικού διαγωνισμού στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών για τις κατευθύνσεις της Διοικητικής Δικαιοσύνης και της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, καθώς και των Ειρηνοδικών.