Τύπος: Προεδρικά Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 1756/1988 , 4816/2021
ΦΕΚ: 194/Α/26.10.2021

Κατανομή οργανικών θέσεων Δικαστικών Λειτουργών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων του Κράτους.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Π.Δ.32/2017

Κατανομή νέων και ανακατανομή υφισταμένων οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας.


Π.Δ.54/2023

Ανακατανομή οργανικών θέσεων Δικαστικών Λειτουργών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.


Π.Δ.63/2014

 Κατανομή οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της Χώρας


ΠΔ 26/2021

Κατανομή οργανικών θέσεων Εισαγγελικών Λειτουργών στις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών της Χώρας.


Π.Δ 132/2016

Κατανομή οργανικών θέσεων εισαγγελικών λειτουργών στις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών της χώρας.


Ν.3841/2010

Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων


Ν.1756/1988

Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών.


Π.Δ. 53/2020

Κατανομή οργανικών θέσεων Εισαγγελέων Εφετών στις Εισαγγελίες Εφετών της χώρας με μείωση των οργανικών θέσεων Αντεισαγγελέων Εφετών.


17358/2021

Σύσταση και συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την ανακατανομή οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων των δικαστηρίων και δικαστικών υπηρεσιών της χώρας.


ΝΣΚ/288/2016

Φορολογική μεταχείριση αποδοχών δικαστικών λειτουργών και λειτουργών ΝΣΚ.(...)Η φορολογική μεταχείριση των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών (εν ενεργεία και συνταξιούχων), η υλοποίηση της οποίας αποφασίσθηκε με τις υπ’ αριθμ. ΠΟΛ 1147/2016 και 1161/2016 εγκυκλίους του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να αποφευχθεί η άσκοπη επιβάρυνση των διοικητικών υπηρεσιών και των δικαστηρίων, πρέπει να εφαρμοσθεί και στους λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (εν ενεργεία και συνταξιούχους), καθώς και στα μέλη των οικογενειών των αποβιωσάντων δικαστικών λειτουργών και λειτουργών του ΝΣΚ, τα οποία συνταξιοδοτούνται κατά μεταβίβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του συνταξιοδοτικού νόμου, λόγω του θανάτου των λειτουργών αυτών και μόνο για το τμήμα που αφορά τις κατά μεταβίβαση συντάξεις. (ομόφωνα)