Τύπος: Προεδρικά Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
ΦΕΚ: 118/Α/25.05.2023

Αποδοχή παραίτησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου.

Σχετικά Έγγραφα

Π.Δ.80/2019

Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού.


Π.Δ. 58/2020

Αποδοχή παραίτησης του Υφυπουργού Δικαιοσύνης


Π.Δ.46/2023

Αποδοχή παραίτησης του Υπουργού Εσωτερικών


Π.Δ 57/2020

Αποδοχή παραίτησης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.


Π.Δ. 61/2020

Αποδοχή παραίτησης Υφυπουργών.


Π.Δ. 5/2019

Αποδοχή παραίτησης Υφυπουργών.


Π.Δ. 55/2021

Αποδοχή παραίτησης Υφυπουργών.


Π.Δ.116/2013

Αποδοχή παραίτησης Υπουργών και Υφυπουργών.


Π.Δ/15/2021

Αποδοχή παραίτησης Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό.


Π.Δ. 73/2018

Αποδοχή παραίτησης Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών.