Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Π.Δ.68/2023

Τύπος: Προεδρικά Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
ΦΕΚ: 119/Α/25.05.2023

Διορισμός του Ιωάννη Σαρμά του Δημητρίου, Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως Πρωθυπουργού. 


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Π.Δ 75/2023

Αποδοχή παραίτησης του Πρωθυπουργού, Ιωάννη Σαρμά του Δημητρίου.


Π.Δ.80/2019

Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού.


Π.Δ 76/2023

Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού.


Υ2/2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Υ26/13.8.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Ιωάννη Οικονόμου» (Β’ 3788).


ΠΟΛ.1193/2017

Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις κ.λπ.) στις 16.11.2017 στις Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη, Αστεριού, Γλυκόβρυσης, Γουβών της Δ.Ε. Έλους και στις Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου, Απιδέας, Νιάτων της Δ.Ε. Νιάτων του Δήμου Ευρώτα της Π.Ε. Λακωνίας. 


ΦΓ10/13490/2021

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. 2/24.6.2020 απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (σε Συμβούλιο) «Συγκρότηση του Τμήματος Ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (Β΄ 3004), της υπ’ αρ. 44406/15.7.2020 απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Συγκρότηση των Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2020 - 2021» (Β΄ 4001), όπως ισχύει, και της υπό στοιχεία ΦΓ10/40895/5.8.2020 απόφασης του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Συγκρότηση των Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2020 - 2021» (Β΄ 3374), όπως ισχύει.


ΦΓ10/8862/2021

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. 44406/15.7.2020 (Β΄ 4001) απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Περί συγκροτήσεως των Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2020 - 2021», όπως ισχύει, και της υπό στοιχεία ΦΓ10/40895/5.8.2020 (Β΄ 3374) απόφασης του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Περί συγκροτήσεως των Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2020 - 2021», όπως ισχύει.


ΠΟΛ.1039/2018

Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις κ.λπ.) στις Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη, Αστερίου, Γλυκόβρυσης, Γουβών της Δ.Ε. Έλους και στις Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου, Απιδέας, Νιάτων της Δ.Ε. Νιάτων του Δήμου Ευρώτα της Π.Ε. Λακωνίας.


87288/2016

«Διορισμός Προέδρου στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ)».


Υ42/2018

Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης (Κ.Ε.Κ.).