Τύπος: Προεδρικά Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4622/2019
ΦΕΚ: 121/Α/26.05.2023

Διορισμός Υπουργών.

Σχετικά Έγγραφα

Π.Δ.2/2021

Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.


Π.Δ. 2/2021

Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών


ΠΔ. 54/2015

Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.


Π.Δ.88/2018

Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.


Π.Δ.125/2016

Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών


ΠΔ 73/2015

Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.


Π.Δ.25/2015

Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.


Π.Δ. 119/2013

Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών


Π.Δ. 62/2020

Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.


Π.Δ.47/2023

Διορισμός Υπουργού Εσωτερικών.