Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Οδηγός εκκαθάρισης δαπανών συντήρησης πλωτών δεξαμενών.
ΑΛΕ: 2420303001,ΝΠΔΔ1432

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οδηγός εκκαθάρισης δαπανών προμήθειας ανταλλακτικών-παροχής υπηρεσιών συντήρησης εγκαταστάσεων.
ΑΛΕ: 2410203001,ΝΠΔΔ1429

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΕΟ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών ΚΤΕΟ
ΑΛΕ: 2420989001

ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ,ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΏΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών εκτελεστών διαθήκης ,εκκαθαριστών και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών
ΑΛΕ: 2420989001

ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ

ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ
ΑΛΕ: 2420989001,0419

ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία
ΑΛΕ: 2016ΣΕ75520005(ΠΔΕ)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Συνοπτικός οδηγός για την εκκαθάριση δαπανών συντήρησης-επισκευής κτιρίων.
ΑΛΕ: 2420301001,ΝΠΔΔ0863

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών μεταφοράς αιτούντων διεθνή προστασία
ΑΛΕ: 2910601015

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρησης δαπανών κοινοχρήστων πολυκατοικιών
ΑΛΕ: 2420989002,0813,6279

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών από σύναψη συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης. 
ΑΛΕ: 2440101002,ΝΠΔΔ0816

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ  ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 3130/2003- ΦΕΚ: 76/Α/2003 
ΑΛΕ: 2440101001

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Μίσθωση ακινήτων από τα ΝΠΔΔ
ΑΛΕ: ΝΠΔΔ0813

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Συνοπτικός οδηγός για την διενέργεια και ενταλματοποίηση δαπανών από τις Περιφέρειες  στον τομέα Πολιτισμού-Αθλητισμού. 
ΑΛΕ: 2420907001,ΚΑΕ9500

ΑΜΟΙΒΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης αμοιβής πιστοποιημένων εκτιμητών
ΑΛΕ: 2420989001

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Συνοπτικός οδηγός για την εκκαθάριση δαπανών απόδοσης στον καθολικό πάροχο (ΕΛΤΑ Α.Ε.) του επαληθευμένου από την Ε.Ε.Τ.Τ. καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας για τα έτη 2013,2014 και 2015, η οποία δεν δύναται να υπερβεί τα 15 εκ. ευρώ ανά έτος
ΑΛΕ: 2510989002