Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας
ΑΛΕ: 2420201001,ΝΠΔΔ0842

ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΑΛΕ: 2420911001,ΝΠΔΔ0892

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ν.4099/2012

Συμβάσεις Καθαριότητας Ν.4099/2012 
ΑΛΕ: 2420204001,ΝΠΔΔ9218

ΤΡΟΧΑΙΑ ATYXHMATA

Αποζημίωση απο τροχαία ατυχήματα κρατικών αυτοκινήτων
ΑΛΕ: 2420989001

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ

Μίσθωση ακινήτων από τους ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ
ΑΛΕ: 6231

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Ν.2527/1997

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟΤ 6 Ν.2527/1997 
ΑΛΕ: ΑΛΕ2420989001,ΝΠΔΔ0419

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΑΛΕ: 2420302001,2410204001

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΛΕ: 2420204001

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Συνοπτικός οδηγός για την εκκαθάρριση δαπανών διαφημιστικής προβολής 
ΑΛΕ: 2420906001,ΝΠΔΔ0851

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΤΑ  Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΝΠΔΔ-
ΑΛΕ: 2420989001,ΝΠΔΔ0892